state region amsterdam

Schultz werkt aan rijksbrede strategie voor sterk maritiem cluster

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu komt volgend jaar met een rijksbrede maritieme strategie om de samenwerking in de maritieme sector te verbeteren. Ze zei dit tijdens de presentatie van de monitor van het maritiem cluster van het afgelopen jaar.

 

De Maritieme Monitor is een barometer die jaarlijkse meet hoe de 12.000 bedrijven in de maritieme sector ervoor staan. De monitor kijkt onder meer naar de arbeidsmarkt, de toegevoegde waarde van de sector en de ontwikkelingen in de deelsectoren. Hoewel het zwaartepunt van het Nederlandse maritiem cluster in de regio Rotterdam-Rijnmond ligt, is ook de Metropoolregio Amsterdam goed vertegenwoordigd. Denk aan Amsterdam als de vierde zeehaven in Europa, de offshore-industrie bij IJmuiden, binnenvaart, watersportindustrie en visserij. Uit de monitor blijkt onder meer dat offshore, waterbouw en havens groeisectoren zijn, hoewel de zeevaart en binnenvaart wel last hebben van lagere vrachttarieven door overcapaciteit.

 

 

Visitekaartje
Minister Schultz noemt de Maritieme Monitor uniek ”žNergens ter wereld bestaat een vergelijkbare publicatie. Zij geeft een volledig en actueel beeld van 11 sectoren en helpt ons in te spelen op kansen trends en bedreigingen binnen de maritieme wereld.” Volgens haar is de sector het visitekaartje van Nederland.
Zo was de productiewaarde van de maritieme sector in 2013 bijna 49 miljard euro. De werkgelegenheid nam licht toe naar 224.000 banen, de groei in toegevoegde waarde was groter dan de bbp en de maritieme export heeft een aandeel van 4% in de totale Nederlandse export. De sector heeft bovendien internationaal een sterke positie vanwege zijn durf, ondernemingszin en innovatie. ”žHigh Tech, Hands On”, memoreert Schultz in haar voorwoord een gevleugelde uitspraak binnen het cluster.

 

Rijksbrede strategie
De minister wil in 2015 een rijksbrede strategie voor het maritiem cluster presenteren en de aanpak van belangrijke thema’s bundelen. Volgens haar moet de sector samenwerken om de concurrentiepositie te behouden. Zelf neemt ze daarin ook een verantwoordelijkheid: ”žAls we als Rijk het maritieme cluster wijzen op het belang van samenwerking, dan zou het een gemiste kans zijn als wij als Rijk versnipperd (blijven) werken. Daarom werk ik samen met andere ministeries aan een rijksbrede maritieme strategie die alle maritieme sectoren beslaat. Belangrijke verbindende thema’s daarin zijn human capital, innovatie, handel, logistiek, infrastructuur en bereikbaarheid, veiligheid en milieu, veiligheidsdreigingen en stabiliteit.”

 

Bron: Dinalogamsterdam — Anke Hoets

 

Geef een reactie