Visie 2025 Amsterdam Logistics Board (ALB)

De logistieke wereld verandert razendsnel. Hoe kan een regio tegen dit decor haar concurrentiepositie verstevigen?! In de Amsterdam Logistics Board (ALB) werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan gemeenschappelijke speerpunten voor een bloeiende, innovatieve logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. De ALB heeft in ‘Visie 2025’ de ambities voor de komende tien jaar geformuleerd. De visie is een raamwerk voor toekomstige strategieën en projecten tot 2025. In de animatie is de ALB-visie samengevat.

 

One thought on “Visie 2025 Amsterdam Logistics Board (ALB)

Geef een reactie