SADC Provada

Netcongestie: Noord-Holland presenteert Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations

De provincie Noord-Holland heeft eind maart de Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations gepresenteerd. Net als andere provincies heeft Noord-Holland een rol bij het versnellen van energie-infrastructuurprojecten. Tegelijkertijd speelt ook hier het probleem van netcongestie: de grenzen aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom heeft de provincie de handreiking opgeteld die handvatten moet bieden voor locatiekeuze van elektriciteitsstations en hun inpassing in het landschap.

De provincie Noord-Holland stelt over de aanleiding voor het opstellen van de handreiking: “De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn….Tegelijkertijd is er in grote delen van Noord-Holland sprake van netcongestie. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit groeit veel sneller dan de uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur aan kan. Het is daarom belangrijk dat overheden en netbeheerders er samen voor zorgen dat er sneller meer energie-infrastructuur wordt gerealiseerd.”

Bij een gebrek aan ruimte in de dichtbevolkte provincie is het realiseren van oplossingen voor een klimaatneutraal energienetwerk dat alle afnemers bedient een waar huzarenstuk. De Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations (31 pagina’s) moet ondersteuning bieden aan (lokale) overheden en netbeheerders bij het maken van keuzes voor het uitbreiden van het energienetwerk.

Meer informatie Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations

Download de Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations.