luchtkwaliteit havens

Noord-Holland past de regionale energiestrategie aan

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De RES’en van Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) zijn toe aan actualisatie. Bron: Provincie Noord-Holland. De 2 regio’s nemen tot […]

Provincie Noord-Holland: ‘Mkb-subsidies beschikbaar voor innovaties’

Er is subsidie beschikbaar voor ondernemers in het mkb in Noord-Holland die aan het begin staan van een traject voor innovatie. In 2023 stellen provincie Noord-Holland en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten kunnen worden ingediend. Bron: Provincie Noord-Holland. Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) […]

Provincie Noord-Holland vraagt in tweegesprek: Waterstof, hoofd- of bijrol?

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie sterk in op waterstof als alternatief voor aardgas. Zo helpt Noord-Holland bedrijven, havens, gemeenten en samenwerkingsverbanden met subsidie. Is waterstof dé toekomst? De provincie Noord-Holland publiceerde een tweegesprek tussen Eduard de Visser, directeur strategie en innovatie Port of Amsterdam en Bernard ter Haar, voorzitter Expertteam Energiesysteem 2050. Bron: […]

Subsidie provincie Noord-Holland voor onderwijscampussen van triple helix

De provincie Noord-Holland stelt een subsidiebedrag van € 900.000,- beschikbaar voor de vorming van campussen waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De regeling kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s en het organiseren van bijeenkomsten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 september 2023. Bron: MRA.nl. Met de regeling […]

Provincie Noord-Holland investeert € 1,5 miljoen om elektriciteitsnet ‘slim’ te ontlasten

Bedrijven die samen stroom willen delen op een bedrijventerrein of agrariërs die overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij, kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. Bron: Provincie Noord-Holland. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven die samen energie willen opslaan of voor andere slimme oplossingen die het elektriciteitsnetwerk ontlasten. De provincie investeert ook in 2023 […]

Netcongestie: Noord-Holland presenteert Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations

De provincie Noord-Holland heeft eind maart de Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations gepresenteerd. Net als andere provincies heeft Noord-Holland een rol bij het versnellen van energie-infrastructuurprojecten. Tegelijkertijd speelt ook hier het probleem van netcongestie: de grenzen aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom heeft de provincie de handreiking opgeteld die handvatten moet bieden voor locatiekeuze van elektriciteitsstations […]

€ 9,5 miljoen subsidie van provincie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2023 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Bron: Noord-Holland.nl. Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten wil de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunen en innovatie stimuleren. De regelingen […]

Noord-Holland zet in op versterken belangrijke regionale energieknooppunten

De provincie Noord-Holland wil dat met voorrang energienetwerken worden aangelegd bij ‘energieknooppunten’ waar veel verschillende maatschappelijke functies ontwikkeld worden. De provincie heeft samen met netbeheerders Liander en TenneT en met de betrokken gemeenten en stakeholders projecten in kaart gebracht die van regionaal belang zijn om de huidige knelpunten in de elektriciteitsnetten op te lossen én […]

Provinciale subsidie bedrijventerreinen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt voor 2023 €425.000 beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen. Bron: noord-holland.nl. Al bijna 20 jaar stimuleert de provincie de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd.  Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat horen toekomstbestendige bedrijventerreinen. De aanwezigheid van deze locaties zijn een […]