EU energie-infrastructuur

Podcast: Noord-Holland, EU en de energie-infrastructuur

De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is het cruciaal om te beschikken over een energie-infrastructuur die voldoende en flexibel energie levert. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, onderzochten trainees van de Metropoolregio Amsterdam […]

Provincie Noord-Holland publiceert toekomstvisie op mobiliteit

De provincie investeert in én met de Noord-Hollandse gemeenten in een bereikbaar Noord-Holland per schip, (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. Op basis van het Perspectief Mobiliteit wil de provincie met gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over beleidskeuzes en kansrijke maatregelen voor een leefbaar en bereikbaar Noord-Holland. Het Perspectief Mobiliteit is op 30 september gepubliceerd met […]

Subsidie provincie Noord-Holland voor bedrijven- en haventerreinen

De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit van de bestaande bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren. Voor 2021 is €1.500.000 subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is opengesteld van 1 juli t/m 19 augustus. De subsidieregeling heeft tot doel om projecten te ondersteunen die herstructureren van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland mogelijk maken. Belangrijk is te zorgen voor toekomstbestendigheid van […]

Start Connected Transport Corridor Amsterdam Westkant

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de Connected Transport Corridor (CTC) Amsterdam Westkant gelanceerd. De Connected Transport Corridors zijn een landelijk samenwerkingsverband om het goederenvervoer veiliger, duurzamer en efficiënter te maken door slimme mobiliteitsoplossingen op te schalen. Jeroen Olthof, gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland: “Een prachtig voorbeeld van de ontwikkelingen die nodig zijn […]