bedrijventerreinen Noord-Holland

Regeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Noord-Holland opengesteld

De provincie Noord-Holland investeert ook in 2024 in de kwaliteit van haar bedrijventerreinen en haventerreinen. Dit jaar is er € 1 miljoen beschikbaar via de regeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, opvolger van de bekende HIRB-regeling. De regeling staat open van 18 april tot en met 30 mei. Bron: Provincie Noord-Holland. Met de regeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen ondersteunt de […]

Provincie Noord-Holland en Californië gaan samenwerken in innovatie luchtvaart

Woensdag 20 maart ondertekende commissaris van de Koning Arthur van Dijk in Sacramento (VS) een intentieovereenkomst met de Amerikaanse staat Californië. In deze overeenkomst spreken Noord-Holland en Californië af om de komende drie jaar actief kennis en ervaring uit te wisselen over de ontwikkelingen en mogelijkheden van innovatieve duurzame luchtvaart. Bron: Provincie Noord-Holland. Foto: Joby […]

Van nationaal belang: Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied vastgesteld

Voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben Rijk, regio en partners* half december een nieuwe gemeenschappelijke koers vastgesteld: het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied. Bron: Noordzeekanaalgebied.nl. De komende decennia is het Noordzeekanaalgebied een gebied van nationaal belang voor het realiseren van forse opgaven rond energietransitie, circulaire economie, woningbouw, klimaatadaptatie, versterking van landschap & ecologie, sterke haven- & […]

Noord-Holland past de regionale energiestrategie aan

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De RES’en van Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) zijn toe aan actualisatie. Bron: Provincie Noord-Holland. De 2 regio’s nemen tot […]

Provincie Noord-Holland: ‘Mkb-subsidies beschikbaar voor innovaties’

Er is subsidie beschikbaar voor ondernemers in het mkb in Noord-Holland die aan het begin staan van een traject voor innovatie. In 2023 stellen provincie Noord-Holland en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten kunnen worden ingediend. Bron: Provincie Noord-Holland. Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) […]

Provincie Noord-Holland vraagt in tweegesprek: Waterstof, hoofd- of bijrol?

Om klimaatneutraal te worden zet de provincie sterk in op waterstof als alternatief voor aardgas. Zo helpt Noord-Holland bedrijven, havens, gemeenten en samenwerkingsverbanden met subsidie. Is waterstof dé toekomst? De provincie Noord-Holland publiceerde een tweegesprek tussen Eduard de Visser, directeur strategie en innovatie Port of Amsterdam en Bernard ter Haar, voorzitter Expertteam Energiesysteem 2050. Bron: […]

Subsidie provincie Noord-Holland voor onderwijscampussen van triple helix

De provincie Noord-Holland stelt een subsidiebedrag van € 900.000,- beschikbaar voor de vorming van campussen waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven samenwerken. De regeling kan worden gebruikt voor het verbeteren van de samenwerking, het ontwikkelen van meerjarenprogramma’s en het organiseren van bijeenkomsten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 september 2023. Bron: MRA.nl. Met de regeling […]

Provincie Noord-Holland investeert € 1,5 miljoen om elektriciteitsnet ‘slim’ te ontlasten

Bedrijven die samen stroom willen delen op een bedrijventerrein of agrariërs die overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij, kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. Bron: Provincie Noord-Holland. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven die samen energie willen opslaan of voor andere slimme oplossingen die het elektriciteitsnetwerk ontlasten. De provincie investeert ook in 2023 […]

Netcongestie: Noord-Holland presenteert Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations

De provincie Noord-Holland heeft eind maart de Ruimtelijke Handreiking Elektriciteitsstations gepresenteerd. Net als andere provincies heeft Noord-Holland een rol bij het versnellen van energie-infrastructuurprojecten. Tegelijkertijd speelt ook hier het probleem van netcongestie: de grenzen aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom heeft de provincie de handreiking opgeteld die handvatten moet bieden voor locatiekeuze van elektriciteitsstations […]