state region amsterdam

Nucleaire Top, gevolgen voor bereikbaarheid MRA

 

Op 24 en 25 maart 2014 vindt in Den Haag de internationale Nuclear Security Summit plaats De NSS is een wereldtop die vanaf 2010 iedere twee jaar wordt georganiseerd en waar de leiders van meer dan vijftig landen aan deelnemen.

 

Omdat vele wereldleiders op 24 en 25 maart de Nuclear Security Summit zullen bijwonen, worden er uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Er komt een beveiligde “corridor” tussen Schiphol en Den Haag en de toegankelijkheid van het gebied rondom de Polderbaan wordt beperkt. De maatregelen zullen overlast veroorzaken. Burgemeester Weterings doet een oproep om rekening te houden met de maatregelen.

Veiligheidsmaatregelen rond 24 en 25 maart
De gemeente heeft met het Rijk gesproken over de balans tussen veiligheid en verstoring van het dagelijks leven. Voor bepaalde groepen bewoners, bedrijven en instellingen zal de overlast groot zijn. Bij de voorbereiding is in overleg met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden van maatwerk. Overzichten van de maatregelen staan onder afgesloten gebieden. Onder de afgesloten gebieden vallen Den Ruygen Hoek, Westzijde Hoofdweg en het gebied rond de Polderbaan.

 

Wegafsluitingen
Vanwege verschillende wegafsluitingen – met name rijkswegen – zal de verkeersdoorstroming ernstig worden belemmerd. Dat heeft grote gevolgen voor de duizenden forensen die dagelijks de polder in en uit gaan. Er zullen op tal van plaatsen files ontstaan. Het verkeer is vergelijkbaar met de situatie waarin de KNMI code rood afgeeft. Vandaar dat de gemeente oproept om alleen in de auto te stappen als dat noodzakelijk is. Op de kaart is een overzicht gegeven van de belangrijkste wegafsluitingen. Nadere informatie volgt eind februari.

 

Landelijke informatie over de top vindt u op https://www.nss2014.com/nl

 

Bron: Haarlemmermeer.nl

 

Geef een reactie