zonne-energie noord-holland

Onderzoek naar opwek zonne-energie langs snelwegen en spoor in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland, het Rijk, ProRail en de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek onderzoeken of er hernieuwbare energie kan worden opgewekt langs de A1, A6 en het spoor. De gezamenlijke studie bekijkt wat er aan grootschalige opwek mogelijk is via zonnepanelen. Mogelijkheden daarvoor zijn zonnepanelen in de bermen, op de geluidsschermen of op naastgelegen open stukken grond. 

Bron: Provincie Noord-Holland.

Na Zon langs de A7 en Energieroute Noord-Holland onderzoeken de provincie Noord-Holland, het Rijk, ProRail en regio nu de mogelijkheden in het zuidoostelijk gedeelte van Noord-Holland. De studie vindt plaats in het kader van het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). 

Voorverkenning

De gebieden langs en tussen de A1, A6 en het spoor zijn onderdeel van de zoekgebieden in de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Gooi en Vechtstreek. Het Rijk, de provincie, de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, ProRail en Liander werken samen aan de voorverkenning.

Kansrijke locaties

Het vooronderzoek duurt een halfjaar en brengt kansen, randvoorwaarden en beperkingen in beeld voor het opwekken van zonne-energie. Daarna volgt een verdere verkenning van de kansrijke locaties langs de snelwegen en het spoor.