state region amsterdam

Orgaworld: On with energy

Snijresten van de levensmiddelenindustrie, over-de-datum producten uit supermarkten, keuken- en bordresten van restaurants, Orgaworld vergist het en maakt er groene energie van. Martijn Bovée, manager strategic accounts bij Orgaworld: “Wij zorgen voor de ideale omstandigheden, verder doen miljarden bacteriën hier het werk.”

 

Wat gaat erin: 

  • 120.000 ton organische reststromen uit Nederland
  • 350.000 ton afvalwater van bedrijven uit de buurt

 

Wat komt eruit: 

  • groene stroom voor 15.000 huishoudens
  • warmte voor 3.000 huishoudens
  • 4.000 ton Orgaworld Powermix-mestkorrels

 

Hoe maak je groene energie uit etensresten?

“Nadat wij eventuele verpakkingen hebben vermalen en verwijderd, roeren we de overgebleven organische slurrie dertig dagen rond. In die tijd wordt negentig procent van de biomassa afgebroken door bacteriën. Het methaangas dat vrijkomt, verbranden we in grote motoren. Die wekken elektriciteit op die het net opgaat. De warmte leveren wij aan WestpoortWarmte voor stadsverwarming. Wat overblijft, is afvalwater en slib. Het water zuiveren we en gaat schoon het riool in, het slib dikken we in en drogen we met onze eigen warmte tot voedingsrijke mestkorrels voor de Europese landbouw.”

 

Is het moeilijk, duurzaam werken?

“Nee. Wel moet je jezelf blijven verbeteren. Onze sector levert alternatieven  (duurzame elektriciteit, warmte, mestkorrels, compost) voor fossiele producten (aardgas, kolen en kunstmest). Wij willen daarin de beste zijn, door zo min mogelijk grond- en hulpstoffen te gebruiken. Door bovendien nieuwe processen en producten te ontwikkelen, creëren we nog meer duurzaamheidswaarde voor de toekomst.”

 

Wat doet u daarvoor?

“We hebben onze waterzuiveringsinstallatie net wat groter gebouwd, zodat we ook onze buren kunnen ondersteunen. Via pijplijnen, deels samen met het havenbedrijf betaald, zuiveren wij het suikerhoudende afvalwater van de fruitsappenfabriek van ADM (voorheen Wild Flavors), en buurman Biodiesel Amsterdam. We besparen op transport door in één grote integrale zuivering te investeren in plaats van in drie kleinere. Door samen op te trekken, verdien je er allemaal wat aan. Verder produceren we energiebewust en benutten we onze eigen warmte en stroom. Ook zijn we ons ervan bewust wat we aan afval innemen; dat is in alle gevallen – helaas – niet meer geschikt voor consumptie. Tot slot blijven we kritisch op ons eigen product: is het over tien jaar nog wel duurzaam om energie te maken uit afval? Kunnen we naast energie ook grondstoffen maken voor de industrie?” 

 

Waar bent u trots op?

“Dat wij met onze installatie voor vergisting en waterzuivering, onze partnerships op locatie en samenwerking met het havenbedrijf worden gezien als een van de koplopers in Nederland en daarmee een uithangbord zijn voor de hele wereld.”

 

Wat is niet gelukt?

“De recent geplaatste en speciaal voor ons ontwikkelde slibdroger werkt niet zoals verwacht en kost ons veel tijd en moeite om te optimaliseren.”

 

Heeft u nieuwe plannen?

“Met TNO, andere afvalbedrijven en Havenbedrijf Amsterdam onderzoeken we welke elementen uit afval we kunnen omzetten in waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie, zoals bio-aromaten die in plastics worden verwerkt. Achterliggende gedachte is: energie is er met zon en wind in potentie genoeg in de wereld, als je het maar efficiënt weet om te zetten en op te slaan. Grondstoffen zijn schaars. Het recyclen tot grondstoffen is een moeilijke en lange weg, maar de biobased economy biedt ons nieuwe kansen.”

 

Niemand weet dat…

“…afval omzetten in biogas en groene energie een natuurlijk proces is. Op deze locatie scheppen slechts een paar mensen de randvoorwaarden voor een complex biologisch proces. Als zij naar huis gaan, blijven miljarden bacteriën aan het werk.”

 

Zien hoe het bij Orgaworld werkt?

Bekijk hier het filmpje. 

 

Meer weten over Orgaworld?

Bezoek de website van Orgaworld.

 

Bron: Port of Amsterdam

Geef een reactie