Overslag havens Noordzeekanaal gedaald

De overslag in de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad is in het eerste halfjaar van 2016 gedaald met 5,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De overslag kwam uit op 48,4 miljoen ton. De Amsterdamse haven, in de regio de grootste haven, tekent een daling van 7% aan tot 39,5 miljoen ton (2015: 42,4 miljoen ton)*. De daling zit vooral in de overslag van steenkool.
IJmuiden zag de overslag stijgen tot 8,5 miljoen ton (+1,3%), in Zaanstad daalde de overslag tot 123.000 ton (-38%) en Beverwijk zag een stijging tot 333.000 ton (+148%)*.

Amsterdamse haven

De daling in Amsterdam wordt voornamelijk veroorzaakt door de overslag van steenkool, die met ruim 27% daalde tot 7,1 miljoen ton. De overslag van agribulk, inclusief meststoffen, daalde met 1,2% tot 4,1 miljoen ton. De overige droge bulk, met name bouwgrondstoffen,groeide met 5,2% tot 3,2 miljoen ton.
De overslag in olieproducten daalde in de eerste zes maanden van 2016 licht met 1,6% tot 22,1 miljoen ton. Overige natte bulk, met name chemische basisproducten, steeg met 11,7% tot 1,8 miljoen ton.
De overslag van containers steeg in het eerste half jaar met 11,4% t.o.v. vorig jaar en bedroeg 328.000 ton. Van overig stukgoed waaronderRoRo daalde de overslag naar 879.000 ton tegen 1,1 miljoen ton vorig jaar.
Het aantal zeecruise schepen dat Amsterdam aandeed in het eerste half jaar bedroeg 52 (tegen 56 vorig jaar). Het aantalriviercruiseschepen daalde in het eerste halfjaar van 2016 naar 990. Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 1.010.

Import en export

De import in de Amsterdamse haven daalde de eerste zes maanden met ruim 10% tot 24,1 miljoen ton. De export bleef nagenoeg gelijk met 15,4 miljoen ton tegen 15,5 miljoen ton in de eerste helft van 2015. Ook het gehele Noordzeekanaalgebied kende een daling van de import naar 31,4 miljoen ton (-7,6%), en eveneens een lichte daling van de export (-1%). Het aantal zeeschepen dat het Noordzeekanaalgebied bezocht, nam licht toe (0,3%).

Vooruitzichten

Koen Overtoom, Interim CEO van Havenbedrijf Amsterdam: ‘Het eerste halfjaar van 2016 laat een flinke daling zien in de steenkooloverslag.Reden hiervoor is dat de vraag naar steenkool als basis voor energie terugloopt. Verder merken we dat overslagbedrijven kleinere voorraden aanhouden op de terminals. Over de tweede helft van het jaar verwachten we een stabilisering van de totale overslag waardoor wevermoedelijk op hetzelfde niveau als vorig jaar zullen uitkomen’.
* Alle vergelijkingen met vorig jaar gaan uit van gecorrigeerde cijfers 2015

Geef een reactie