maritieme monitor 2023

Video: bedrijven Noordzeekanaal voltooien operatie Windpark Fryslân

Bladen, torens, hubs: via de Amsterdamse haven zijn afgelopen tijd allerlei windturbine-onderdelen vervoerd naar de bouwlocatie van Nederlands’ grootste windpark op binnenwater: Windpark Fryslân. Bron: PortofAmsterdam.nl. In oktober verliet de laatste turbine de terminal van TMA Logistics in de Amerikahaven. Het windpark – van in totaal 89 turbines – is nu helemaal klaar.  Windpark Fryslân – […]

Marktconsultatie havenbedrijven Amsterdam voor optimalisatie elektriciteitsnet

Het elektriciteitsgebruik neemt toe. Dit leidt tot druk op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Netbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam vragen bedrijven in het havengebied om mee te denken over oplossingen om het elektriciteitsnet in Amsterdam-West efficiënter te gebruiken. Dat doen ze in een marktconsultatie die is gestart op 19 april. Uit de recent gepubliceerde Themastudie Elektriciteit […]