Update Tafel Ruimte & Infra

Regeren is vooruitzien. Daarom blikt de Tafel Ruimte & Infra geregeld vooruit met als doel het behoud en versterking van de internationale toppositie van de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. Het middel daarbij is innovatie en samenwerking. Onlangs kwamen de leden van de Tafel R&I weer samen.
Tijdens de bijeenkomst werd de voortgang besproken van de uitvoering van de Dynamische Agenda Ruimte & Infra voor logistiek. De agenda van de Tafel R&I is in januari gereed gekomen en biedt een geïntegreerde visie van regionale ondernemers, overheden en kennisinstellingen op de toekomst van de MRA-logistiek. Onderdeel van de visie zijn concrete projecten waarmee de regio zich (internationaal) op de kaart kan zetten.
Verworvenheden regionale Ruimte & Infra
Een aantal projecten uit de agenda krijgt geleidelijk zijn beslag, vertelde Paul Jansen van SADC. Zo zijn er stappen gezet met truckparking en wordt de OLV Greenport gerealiseerd. Ook is de discussie op gang gebracht over de kansen voor de regio om via de digitale infrastructuur de derde nieuwe mainport van Nederland te worden. Verder is de Westas geagendeerd als werkplaats voor de circulaire economie. Werk in uitvoering en daar blijft het niet bij. “Een agenda maken is één, maar wat er mee gebeurt is pas echt belangrijk”, aldus Paul Jansen. Bovendien is het kenmerk van een sterke dynamische agenda, dat ze in ontwikkeling blijft.
Startbijeenkomst van de Tafel Ruimte & Infra in februari 2015
Circulair en flexibel
Gert-Joost Peek, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement van Hogeschool van Rotterdam, nam het stokje over van Jansen. Hij schetste met welke economische en maatschappelijke ontwikkelingen de Tafel R&I rekening moet houden bij het up to date houden van de Agenda R&I. We zitten in een periode van snelle transitie waarvan niet duidelijk is waar het naartoe gaat. Wel staat vast dat we richting een circulaire economie gaan. Verder veranderen zaken snel, schieten nieuwe kansen als paddenstoelen uit de grond en verdwijnen ze soms even zo snel. “We moeten samenhang houden door flexibel te zijn”, waarschuwde Peek. Het eindpunt, als dat er al is, wordt volgens hem het resultaat van een proces van continu bijstellen van targets op basis van wensen, mogelijkheden, middelen en schaal. Dat vereist veerkracht.  
Bruggenbouwer
Overheden en individuele ondernemers zien de veranderingen en willen er in mee gaan, maar zitten ook vast in procedures en ketenstructuren. Of ze hebben eenvoudig geen tijd om vooruit te kijken. De Tafel R&I zal daarom als bruggenbouwer de partijen verbinden en de overgang naar de circulaire en veerkrachtige regio begeleiden en stimuleren.
R&I-opgave Metropoolregio Amsterdam
Concreet is er genoeg te doen voor de Tafel R&I als bruggenbouwer. Neem bijvoorbeeld de veelbelovende trend van digitalisering. AMS-IX in de MRA is nu al een internationaal gerenommeerde dataport en hard op weg de derde mainport van ons land te worden. En nog zijn de grenzen van groei niet bereikt. Dat moet nu al gefaciliteerd worden.
In City Logistics zijn er veel initiatieven, maar die zijn kleinschalig en opschalen blijkt moeilijk. Bovendien concentreert men zich op Amsterdam waar de oplossingen vaak in de regio zitten. De Tafel R&I kijkt regiobreed en wil de partijen in de regio verbinden, bijvoorbeeld voor het vinden van de beste werklocaties waar grotere vrachtwagens kunnen worden ontkoppeld en kleinere voertuigen die de stad in kunnen, worden geladen en gelost.
Het laatste voorbeeld is Schiphol: als mainport onverslaanbaar, maar er zijn zorgen over de vraag of goederen vanuit het achterland naar Schiphol en vice versa ook in de toekomst kunnen worden vervoerd. Blijft de bestaande infrastructuur rond de luchthaven toereikend?
Meedenken als ondernemer tijdens volgende bijeenkomst
De Tafel Ruimte & Infra staat altijd open voor mensen die expertise willen delen en willen meedenken over de toekomst van de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. We nodigen nadrukkelijk ondernemers uit die actief zijn in de MRA. U weet als de beste waar in de praktijk behoefte aan: wat is nodig op een goede werklocatie, welke knelpunten en kansen ziet u in de regionale infrastructuur en achterlandverbindingen? Welke businessmodellen passen bij een circulaire economie en waar is nieuw onderzoek nodig of bijsturing vanuit het regionale bestuur? De Tafel R&I komt eind 2016 weer bij elkaar om de voortgang van lopende projecten te bespreken en nieuwe lijnen uit te zetten. Bent u erbij?

Geef een reactie