Pilot ITSLOG is klaar voor de start

In de Metropoolregio Amsterdam is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor ITSLOG. In de pilot wordt real time getest hoe verkeersdata kunnen worden ingezet voor een efficiënter goederenvervoer binnen de stad. Iedereen is inmiddels klaar voor de start; eerst in Amsterdam en al snel ook daarbuiten.
De pilot werd in januari van dit jaar aangekondigd. Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam gaat onderzoeken hoe beschikbare laad- en loscapaciteit optimaal kan worden ingezet in relatie tot de te verwachte aankomsttijd van vrachtwagens die komen laden of lossen. Ook wordt op basis van actuele verkeersdata geëxperimenteerd met het opstellen van uniforme rerouting en bufferinstructies die via de boordcomputer aan een chauffeur worden doorgegeven.

Afbeelding bij SOCRATES2.0
Foto: Pixabay.com

Hogeschool van Amsterdam (HvA) leidt het onderzoek. Walther Ploos van Amstel: “Op laad- en losplekken staat vaak iemand die er niet hoort. Dat moet enerzijds beter gehandhaafd worden. Anderzijds kan het ook iemand zijn die nog niet klaar is met laden of lossen en dus het recht heeft er te zijn. Dan moet de andere chauffeur een extra rondje rijden.”

Bufferplek vrachtwagens

Ploos Van Amstel verwijst daarmee naar één van de marktpartijen die deelneemt aan de pilot, Albert Heijn. De supermarktketen moet soms wel acht keer per dag een volle auto  leveren aan dezelfde winkel. “Als de chauffeurs elkaar fysiek tegenkomen dan is er duidelijk een conflict, in de transportplanning, maar vaker nog door actuele situaties in het verkeer. Wij bekijken hoe je daarmee kunt omgaan. Want weggaan is geen optie en blijven staan evenmin.” Er ligt nu onder meer een verzoek bij de gemeente Amsterdam om na te denken over een veilige en betrouwbare bufferplek op de route waar meerdere vrachtwagens hun beurt kunnen afwachten.

Voorbereidingen

De afgelopen maanden heeft Albert Heijn in overleg met de andere partners – onder wie softwareleverancier Simacan, Peter Appel Transport, TU Delft, CWI en de HvA – zich voorbereid op de start van de pilot. Zo moesten de computersystemen van de verschillende partners op elkaar worden afgestemd.

“Laad- en losplek in de ochtend, ’s middags een terras”

Na de zomer gaat de pilot echt van start. TU Delft kijkt naar de technische aspecten van data delen, CWI gaat aan de slag met slimme rekenregels voor de ideale bufferplek en Simacan zorgt dat de data op de juiste plek komen. Ploos Van Amstel: “En wij als HvA kijken naar het bedrijfskundige aspect. Wat betekent een betere afstemming van data voor planners, het bedrijf en de chauffeur?”

Pilot ITSLOG na start snel opschalen

De pilot heeft de wind in de zeilen en dat is ook wel nodig. Het programma is ambitieus. “We beginnen in Amsterdam, maar we gaan dit najaar ook al met andere gemeenten in de regio in gesprek. Verder willen we dat vanaf januari 2018 ook andere bedrijven kunnen aanhaken. Die moeten dan wel vooraf worden bijgepraat”, aldus Ploos Van Amstel. Volgens hem start in stadsdeel Zuid in Amsterdam begin volgend jaar nog een tweede pilot, waarin ook de laad- en losplekken van andere bedrijven betrokken worden. Technolution werkt hier aan een oplossing. “Het vrachtverkeer blijft groeien. Toch willen we niet alleen maar méér laad- en losplekken, we willen ook een flexibeler ruimtegebruik. Dat is momenteel het grootste probleem in de stadslogistiek. Wie weet, kunnen we in de toekomst van een laad- en losplek voor de ochtend ‘s middags een terras maken?!”

Meedoen aan pilot stadsdeel Zuid?

Bedrijven die nog aan deze pilot willen meedoen kunnen zich per e-mail melden bij Walther Ploos van Amstel.
Foto: Albert Heijn.
 

Geef een reactie