data safe house

Platform luchtvrachtcommunity Cargonaut herbouwt IT-systemen

Het Nederlandse luchtvracht communityplatform Cargonaut is op 1 juli jl. gestart met de vernieuwing van zijn IT-systemen. Over 2 jaar (i.e. 1 juli 2022) verwacht Cargonaut het project af te ronden. Met het nieuwe it-systeem zal Cargonaut kunnen voldoen aan de grotere vraag naar informatie en dataverwerking, zoals de te verwachten groei van e-commercezendingen. Met het vernieuwde platform kunnen alle klanten en instanties op de makkelijkste en snelste manier (onder meer via API-koppelingen) data met elkaar uitwisselen. Het gehele project wordt tezamen met Royal Schiphol Group (RSG) uitgevoerd.

De vernieuwing wordt gedaan omdat de systemen van Cargonaut verouderd zijn, maar ook om reden dat overheden nieuwe eisen stellen aan data uitwisseling in de logistiek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Douane hebben deze eisen neergelegd in de Digitale Transportstrategie voor goederenvervoer (“DTS”). Speerpunt hierin is het creëren van één basis data-infrastructuur (BDI) voor de digitalisering van alle vormen van goederenvervoer in Nederland. Cargonaut haar systeem is hierin een bouwsteen. Binnen het BDI blijven logistieke bedrijven eigenaar van de data die ze genereren en kunnen ze deze data delen in een gecontroleerde en waar nodig afgeschermde omgeving. De BDI zorgt voor snellere data-uitwisseling, transparantie, meervoudig gebruik van data, en administratieve lastenreductie. Voor Cargonaut betekent de DTS dat het over een IT-systeem moet beschikken wat optimaal voorbereid is op de implementatie van de BDI en de bijbehorende architectuurprincipes.

Herbouw Cargonaut IT-systeem in een hedendaags Port Community Systeem

Het nieuwe Cargonaut systeem zal een hedendaags Port Community Systeem (PCS) worden dat niet meer in een eigen datacenter maar geheel in de cloud draait. Alle huidige diensten van Cargonaut zullen op het nieuwe platform geïmplementeerd worden, en alle klanten (zoals de expediteuren, de airlines, de afhandelaren en de hauliers) zullen hierop aangesloten worden.

De project strategie is om eerste de bestaande systemen geheel na te bouwen op het PCS, om dat dan uitgebreid te testen met alle gebruikers, en om daarna de nieuwe functionaliteit er op te bouwen.

Directeur Jonas van Stekelenburg van Cargonaut over de het nieuwe PCS: “Met het nieuwe systeem dat Cargonaut samen met Schiphol Group bouwt, kunnen we weer een lange tijd vooruit. Enerzijds is het simpelweg een vervanging van verouderde systemen, anderzijds is het een verbetering: het nieuwe PCS maakt het voor luchtvracht partijen eenvoudiger om met elkaar en met de overheid te communiceren. Ook stelt het de douane in staat de verwachte toename in e-commerce clearances de komende jaren aan te kunnen.”

E-commerce proof

Een van de voordelen die het nieuwe PCS dus met zich meebrengt is dat Cargonaut de verwachte stroom aan e-commerce in de luchtvracht aan kan. Dit is belangrijk voor de Douane, omdat e-commerce leidt meer kleinere verzendingen en dus tot meer Douane aangiften. Een betere data deling speelt daarom een belangrijke rol in het creëren van een efficiënt handhavingsproces.

Royal Schiphol Group directeur Directeur Aviation Marketing, Cargo en Customer Experience Maaike van der Windt:
”Voor de luchtvracht community levert het nieuwe Port Community System van Cargonaut een groot voordeel op: goede data deling zorgt voor een soepele goederenstroom, waardoor ook in de keten efficiëntie toe kan nemen. Gedurende de komende 2 jaar zullen belangrijke mijlpalen in dit project gedeeld worden met de community.”