achtpuntenplan schiphol

Reactie Schiphol op nota kabinet over groei

Het kabinet heeft richting gegeven aan de ontwikkeling van Schiphol na 2020. CEO Dick Benschop: “Het kabinet kiest op basis van het Regeerakkoord voor een nieuwe aanpak waarbij ze de lusten en lasten van luchtvaart beter met elkaar in balans wil brengen. Dat vinden we positief.”

Het kabinet maakt ruimte voor gematigde groei. Dat is belangrijk voor het netwerk. Tegelijk zal de geluidsbelasting afnemen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Om de luchtvaart verder te verduurzamen, investeert Schiphol onder meer in schonere brandstoffen, stimuleren we luchtvaartmaatschappijen met hun schoonste en stilste vliegtuigen te vliegen, zijn alle luchthavens van Royal Schiphol Group in 2030 emissievrij en is er een klimaatakkoord voor de luchtvaart. Ook is Schiphol in gesprek met omliggende gemeenten over aanvullende maatregelen om de hinder te beperken.