A4 en A10 dicht

Rijk en regio akkoord over Zuidasdok

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn het eens geworden over een aantal verbeteringen voor het project Zuidasdok die gerealiseerd kunnen worden binnen het bestaande budget. Zo krijgt station Amsterdam Zuid een verbrede Minervapassage en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat.

Met het akkoord kan in 2015 de marktbenadering starten en is de basis gelegd voor het ontwerp Tracébesluit, ontwerp Bestemmingsplan en de project MER, die in 2015 ter visie gaan. Zuidasdok verbetert het infrastructurele netwerk rond de Amsterdamse Zuidas, zodat in de toekomst de stad en de Noordelijke Randstad bereikbaar blijven. Het project bestaat uit een aantal samenhangende elementen, die worden uitgevoerd in het gebied dat direct grenst aan de A10 tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. De A10 en het station veranderen ingrijpend.

Station Amsterdam Zuid en A10

Station Amsterdam Zuid wordt vergroot omdat het aantal OV-reizigers fors toeneemt. De A10 wordt verbreed om het groeiend autoverkeer te kunnen opvangen. Om ruimte voor de uitbreiding van het station en de verbreding van de A10 te maken, komt de A10 ter hoogte van Zuidas centrum in een tunnel te liggen. Het ondergronds brengen van de A10 verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast ter hoogte van het centrum van Zuidas.
Het doorgaande verkeer en het afslaande verkeer op de A10 wordt al bij de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel ontvlochten. De A10 wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (ca. 6 km) verbreed en krijgt twaalf rijstroken: per rijrichting vier rijstroken voor doorgaand verkeer en twee rijstroken voor bestemmingsverkeer. Daarna wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, met meer ruimte voor onder andere fietsparkeren.

Verbreding Minervapassage

Station Amsterdam Zuid krijgt een verbrede Minervapassage en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat, de Brittenpassage. De Minervapassage wordt breder en korter en beide passages krijgen ruimte voor stationsvoorzieningen. Met deze aanpassingen ontstaat een betere verdeling van loopstromen en een snellere overstap van trein, metro, tram en bus. De bredere Minervapassage en de nieuwe Brittenpassage kunnen gerealiseerd worden door een investering van NS.
De totale bouw zal ongeveer tien jaar duren. Met het project is bijna 1,9 miljard euro gemoeid.
Minister Schultz van Haegen: “Met de verbreding en het ondergronds brengen van de A10 en de uitbreiding en modernisering van het station geven we een flinke impuls aan dit gebied. Hiermee verbeteren we de bereikbaarheid van de hele Noordvleugel en maken we verdere ontwikkeling van deze toplocatie in de buurt van Schiphol mogelijk.”
Wethouder Litjens: “Dit project raakt de hele stad. Amsterdam groeit met zo’n 10.000 inwoners per jaar. Ook komen steeds meer mensen hier om te werken of de stad te bezoeken. Wij staan de komende jaren voor de grote uitdaging om Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden. Het verbreden van de A10 en het vergroten van station Amsterdam Zuid zijn hierin cruciaal.”
Wethouder Van der Burg: “Het ondergronds brengen van de A10 zorgt ervoor dat de stad en Zuidas beter met elkaar verbonden zijn. Deze ontwikkeling brengt een nieuwe sfeer in het gebied. Ik kijk uit naar de mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren die hierdoor ontstaan.”
Directievoorzitter Michiel Noy van NS Stations: “Beide passages zijn essentiële verbeteringen voor het functioneren van ons snelst groeiende station. We zijn blij dat deze investeringen met een combinatie van publiek en privaat geld haalbaar zijn gemaakt.”

Geef een reactie