state region amsterdam

1,4 miljard voor betere Europese infrastructuur

De Europese Commissie stelt € 1,4 miljard beschikbaar om het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) te verbeteren. Dit bedrag is bestemd voor projecten om knelpunten aan te pakken op belangrijke trajecten en knooppunten op land, op zee en in de lucht. Hiervan profiteren zowel het goederen- als personenvervoer. Op 14 november is in Den Haag een informatiebijeenkomst als u een beroep wilt doen op de Europese subsidiepot. 

Heeft u een goed projectvoorstel? Dan kunt u hiervoor een bijdrage vragen vanuit CEF Transport. U kunt uw voorstel indienen tot en met 26 februari 2020. Het budget is verdeeld over 2 enveloppen: € 750 miljoen is bedoeld voor projecten die (ook) in Nederland uitgevoerd kunnen worden, € 650 miljoen is voor projecten in de zogenoemde cohesielanden.

Meer weten?

  • De complete oproep voor projectvoorstellen en alle bijbehorende documenten vindt u op 2019 CEF Transport MAP call.
  • Meer informatie over het aanvraagproces en de ondersteuning van RVO.nl vindt op de pagina CEF Transport.

Informatiebijeenkomst