plan LEV's amsterdam

Amsterdam maakt plan licht elektrische voertuigen (LEV’s)

De gemeente Amsterdam werkt aan een plan voor het gebruik van Licht Elektrische Voertuigen (LEV’s) in de stad. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma aan de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. Een totaalvisie is volgens haar nodig vanwege de brede twijfel over de positie van LEV’s in het verkeer; waar mogen ze rijden en parkeren. Aanleiding zijn verder een bepaling van het ministerie van I&W over de status van de Birò en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het dodelijke ongeval met de Stint.

Dijksma geeft in haar brief aan dat het antwoord over de Birò, door de leverancier chique een elektrische city car genoemd, maar in de volksmond vooral bekend als gehandicaptenauto, kort en helder is: de Birò is een brommobiel en moet in die zin een kenteken hebben, op straat parkeren en van fietspaden en trottoirs wegblijven. Dijksma vervolgt in haar brief:

Experiment stadsbrede parkeervergunning LEV

Het college benadrukt in het Actieplan Schone Lucht 2030 dat het volledig wil overstappen op emissievrij vervoer in de stad. De Birò past hier als klein licht elektrisch voertuig goed bij. Het college werkt daarom een voorstel uit over hoe de Birò past binnen deze ambities in de vorm van een experiment met een stadsbrede parkeervergunning.

Sharon Dijksma
Sharon Dijksma

Uitgangspunt is dat de Birò een aantrekkelijk vervoermiddel wordt in de stad, die zo vele mogelijk in plaats van bestaande auto’s komt. Voor bestaande Biròhouders werken we aan een overgangsregeling. Begin 2020 informeer ik u nader over de precieze invulling van het voorstel.

Visie op gebruik lichte elektrische voertuigen

De term LEV’s is een containerbegrip. Het gaat om uiteenlopende voertuigen, van een elektrische (bak-)fiets tot een elektrische lichte vrachtwagen en alles er tussenin. Lichte elektrische voertuigen zoals de Birò hebben de potentie om een positieve bijdrage te leveren aan de stad. In de stadslogistiek kunnen LEV’s deels auto’s en busjes met een verbrandingsmotor vervangen. Daarbij wordt niet alleen de uitstoot van uitlaatgassen verminderd, maar dergelijke voertuigen zijn ook geschikter voor de krappe binnenstad.

Lees ook ons artikel: “Haal besluit inpassing Lev’s naar voren

Tegelijkertijd zien we dat de groei en toenemende diversiteit van het aantal voertuigen ook voor problemen kan zorgen. Het moet voor iedereen helder zijn welk voertuig waar mag rijden (op de weg of het fietspad) en waar het voertuig geparkeerd moet worden (op de stoep of op een parkeerplaats). Daarom zal ik komend jaar met een visie en een plan komen ten aanzien van het gebruik van LEV’s. Daarbij zal ik uiteraard ook ingaan op het verzoek van de minister om hierover met l&W en RDW af te stemmen.

Meer weten?

Download de brief van Sharon Dijksma aan de Raadscommissie

Lees hier het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het ongeval met de Stint en de aanbevelingen voor LEV’s.