opslag chemische stoffen

CJHendriks opent warehouse PGS15-stoffen in Amsterdam

CJHendriks Group opent half november haar nieuwe warehouse voor verpakte gevaarlijke stoffen. Met een loods van 6700m2 breidt CJHendriks Group de opslag van deze stoffen flink uit.

In de regio rond Amsterdam en Schiphol is een beperkte capaciteit aan opslag voor zogenoemde PGS15-stoffen. Deze gevaarlijke stoffen zijn stoffen die in de automobiel en chemische industrie worden gebruikt, maar ook in verzorgingsproducten en voedingsmiddelen voorkomen. De opslag vindt historisch veelal plaats rondom Rotterdam, maar met de komst van deze nieuwe loods is er sprake van een flinke uitbreiding van de capaciteit in de regio Amsterdams/Schiphol.

Specialistische opslag haven Amsterdam

Femke Brenninkmeijer, director Energy, Cargo & Offshore Port of Amsterdam is blij met de komst van de nieuwe PGS15 loods: “Daarmee faciliteert CJHendriks Group de toenemende vraag naar specialistische opslag in onze regio. Verbreding van de logistieke dienstverlening in de regio zorgt voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. Vanuit deze gedachte zien wij de uitbreiding bij CJHendriks Group als een belangrijke ontwikkeling in onze regio.”

In maart 2018 ging de eerste paal de grond in en na ruim 1,5 jaar bouwen staat er een ‘state-of-the-art’ gebouw, dat klimaatneutraal is en een flexibele inrichting heeft. De loods is uitgerust met een CO2-blussysteem dat speciaal aangebracht is om goederen bij een eventuele brand te beschermen. Door te blussen met CO2 wordt zuurstof verdrongen. Het grote voordeel van een CO2-blusinstallatie is dat bij gebruik geen schade ontstaat aan de opgeslagen goederen en er geen reststoffen achterblijven die de goederen kunnen aantasten. Daarnaast is de blussing zeer effectief en snel.

PGS15-stoffen

Voor de opgeslagen goederen gelden strenge eisen op het gebied van veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteit. CJHendriks Group heeft uitgebreide ervaring op dit gebied en heeft de vergunningen om gevaarlijke stoffen te mogen opslaan en te vervoeren.

PGS15-stoffen zijn onderdeel of worden gebruikt in producten van:

  • Chemische industrie: grondstoffen en eindproducten voor de grafische industrie bijvoorbeeld voor verf en drukinkt, de landbouwsector (voedingsstoffen) en de lucht- en scheepvaart bijvoorbeeld smeeroliën en lijmen en bestandsdelen daarvoor.
  • Consumenten en verzorgingsproducten:  spuitbussen zoals deodorant en alcohol houdende producten
  • Automobielindustrie: batterijen en vloeibare stoffen