prijs rutte

Rutte Groep wint prijs Slimme en schone bouwlogistiek

Tijdens de ‘Acts of the Region – Slimme en schone stadslogistiek in de regio’ heeft Hilde van der Meer van Amsterdam In Business namens het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam de winnaar bekendgemaakt van de prijsvraag ‘Slimme en schone bouwlogistiek’. De Rutte Groep kreeg de prijs voor een innovatief concept voor binnenstedelijk vervoer over water ofwel City barging. 

De Metropoolregio Amsterdam staat de komende decennia voor een omvangrijke bouwopgave. Tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk. Deze opgave heeft grote invloed op de verkeers- en milieudruk in de regio Amsterdam. Nu al is 1 op de 3 vrachtvoertuigen in de stad bouwlogistiek. De noodzaak om de bouwlogistiek in de Metropoolregio Amsterdam nu en in de toekomst duurzaam, slim en schoon te organiseren is evident.

City barging

De Rutte Groep heeft een schoon, innovatief concept voor het vervoer over water bedacht, gericht op het (binnen)stedelijk gebied: City-Barging. Hiervoor hebben zij de prijs ontvangen voor ‘Slimme en schone bouwlogistiek’ met een co-financiering van € 750.000,- om het door hen voorgestelde resultaat te bereiken.

Betrokken partijen

De Amsterdam Economic Board was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de prijsvraag met inzet van experts om tot de juiste vraag aan de markt te komen. Het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam heeft het prijzengeld beschikbaar gesteld. De gemeente Amsterdam heeft, namens de regio gemeenten, na keuze van de jury de verdere onderhandelingen gevoerd.

Foto: Amsterdameconomicboard.nl.