economische verkenningen mra

Economische Verkenningen MRA 2018: volop groei

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt de economische groei van de Amsterdamse metropoolregio 0,5 procentpunt hoger dan die van de rest van Nederland. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,9 procent van de beroepsbevolking in 2017 naar 4 procent in 2018, en 3,6 procent in 2019. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Hiermee heeft de Metropoolregio Amsterdam zich na de crisis sterk ontwikkeld door haar diverse en open economie waarin grote én kleine bedrijven kunnen groeien.

Dat staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die woensdag zijn gepubliceerd. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 33 gemeenten van de Metropoolregio, die zo’n 2,5 miljoen inwoners telt. Door deze economische groeicijfers hoort de Metropoolregio Amsterdam bij de vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa, samen met Londen, Stockholm, Warschau en Praag.

Groothandels- en logistieke complex en dienstensector

Het regionale patroon van economische groei is redelijk stabiel. Uit de verkenningen blijkt dat de economisch meest omvangrijke deelregio’s, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden, dominant blijven in de economische ontwikkeling van de MRA. Ook over een langere periode
bezien – de periode 2001–2016 – is sprake van een zeer duidelijke concentratie van economische groei in de kerngebieden Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Daarnaast zien we een hoge economische groei in Almere-Lelystad, samenhangend met de opkomst en uitbreiding van deze twee steden in de afgelopen decennia. De overige deelregio’s van de MRA kenden in deze lange periode een gematigder groeipad.

Met name de dienstensectoren in Amsterdam en het groothandels- en logistieke complex in Amstelland-Meerlanden stuwen de economische ontwikkeling in de MRA. Dit hangt samen met de aanwezigheid van luchthaven Schiphol als internationaal vervoersknooppunt, maar ook met de sterke vertegenwoordiging van de Landbouw in combinatie met bijvoorbeeld de bloemenveiling in Aalsmeer. Met de vierde zeehaven van Europa huisvest Amsterdam eveneens een belangrijk internationaal logistiek knooppunt.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid groeit in 2018 met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting in 2019 2,1 procent zijn. Daarmee zakt de werkloosheid weer tot op het niveau van vóór de crisis. Er is krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, installatietechniek, glastuinbouw en de ICT.  Wethouder Udo Kock (Economische Zaken gemeente Amsterdam en voorzitter Platform Economie MRA, de opdrachtgever van de Verkenningen): “De bouw, zorg en ICT staan te springen om goed personeel en tegelijkertijd zijn nog te veel mensen werkloos. Door omscholing en opleiding in bedrijven kunnen meer mensen aan een baan worden geholpen. De regio Amsterdam werkt samen met bedrijven, ROC’s en hbo aan een betere match tussen vraag en aanbod, bijvoorbeeld in House of Skills, waarin loopbaanprogramma’s worden ontwikkeld.”

De werkgelegenheidsgroei vindt vooral plaats in ondersteunende zakelijke diensten en op consumptie leunende diensten, zoals toerisme en horeca. Buitenlandse vestigingen zijn goed voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in de metropoolregio. De economische groei en werkgelegenheid concentreren zich in de MRA-deelregio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Andere deelregio’s specialiseren zich als woongebied. De hele metropoolregio is in trek als woonplaats. Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio.

Aantrekkende investeringen

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterke internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal. De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen zoals groothandel, zakelijke diensten en informatie en communicatie.

Economische Verkenningen MRA 2018

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 zijn woensdag 20 juni 2018 gepresenteerd op het evenement State of the Region, de aftrap van het festival WeMakeThe.City. Bekijk de complete Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 op www.metropoolregioamsterdam.nl/evmra.

Bron: Dit artikel is een bewerking van een artikel over de EVMRA op metropoolregioamsterdam.nl