europese programma's duurzame

Samen werken aan zelfrijdend vervoer in EU

Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen gaan samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen opzetten. Dit is afgesproken tijdens een bijeenkomst over connected en zelfrijdende voertuigen, georganiseerd door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in Amsterdam. Het gaat onder meer om testen met truckplatooning en voertuigen die via onderlinge datacommunicatie op de autopiloot rijden.
In stedelijke gebieden en dunbevolkte gebieden gaan de landen samenwerken in proeven met zelfrijdende busjes en valet parking. Ook willen ze naar een wederzijdse erkenning van ontheffingen voor testen op de openbare weg. Daarmee wordt het voor fabrikanten makkelijker en worden innovaties gestimuleerd.
Foto: ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het overleg in Amsterdam was een vervolg op de afspraken die in 2016 tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap zijn gemaakt over de introductie van zelfrijdend vervoer. In de Declaration of Amsterdam werd vastgelegd dat Europa intensief gaat samenwerking om een vlotte introductie van zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.

Testen zelfrijdend vervoer eenvoudiger

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de auto-industrie en telecombedrijven en ministers en ambtenaren van de lidstaten hebben tijdens de vervolgbijeenkomst uitgesproken dat het makkelijker moet worden voor fabrikanten om in meerdere landen op de openbare weg testen te doen met nieuwe technieken. Nu gelden moeten zij in elk land nog verschillende ontheffingsprocedure doorlopen vóór een zelfrijdend voertuig de openbare weg op kan.

Data-uitwisseling

De landen hebben ook afgesproken dat er een goede data-uitwisseling komt tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en verkeerscentrales en de wegkant, bijvoorbeeld verkeerslichten. Zo’n uitwisseling levert een schat aan data op over de actuele situatie op de wegen. Denk bijvoorbeeld aan signalen die een voertuig kan geven als ergens het wegdek niet in orde of glad is. Of als er op een snelweg een incident is waardoor voertuigen plotseling moeten remmen en er een opstopping ontstaat. Ander verkeer kan van dergelijke informatie profiteren.

Europees communicerende voertuigen

De lidstaten hebben in Amsterdam het belang van merk-onafhankelijke communicatie benadrukt. Zo kunnen data probleemloos uitgewisseld worden tussen alle voertuigen uitgewisseld. De Europese auto-industrie heeft toegezegd ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s vanaf 2019 met elkaar kunnen communiceren. Vanaf dat jaar wordt dan data-uitwisseling tussen voertuigen en verkeerscentrales in de praktijk mogelijk.
Bron: Rijksoverheid.nl.

Geef een reactie