Samen voor een bereikbare regio die economisch groeit

Prinsjesdag ligt alweer even achter ons. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu presenteerde er haar beleidsagenda in de MIRT 2015. De MIRT is flexibeler dan ooit, aldus Schultz. De minister roept er in op tot meedenken over belangrijke kwesties en tot samenwerken. Namens SADC heb ik de handschoen voor onze regio opgepakt. Ik ben benieuwd naar uw ideeën.

 

Een week voor Prinsjesdag 2014 had ik een gesprek met een adviseur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de MIRT 2015. We spraken over Meer bereiken en het project A7-A8, allebeibelangrijke dossiers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

SADC houdt zich bezig met de ontwikkeling van vijf werklocaties: Business Park Amsterdam Osdorp in Amsterdam West,, Polanenpark in Haarlemmerliede en Schiphol Logistics Park, Schiphol Trade Park en de President in de Haarlemmermeer. Ons werk beperkt zich niet alleen tot het leveren van ‘meters en stenen’, we verzorgen ook de internationale marketing van de regio als vestigingsgebied. En samen met andere partijen werken we aan de ontwikkeling van de Westas als Europese toplocatie voor handel en logistiek.

 

Melanie Schultz van Haegen over de vernieuwde MIRT ”žWij kijken steeds minder naar afzonderlijke vraagstukken, maar nemen de hele regio als uitgangspunt. En in die regio kijken we naar mobiliteit, economie, ruimtelijke ordening, ontwikkelingen in de woningbouw, energie en water als een samenhangend geheel. Naast het traditionele aanpakken van knelpunten, zoeken we ook naar kansen voor ontwikkeling. Naar de juiste combinaties van oplossingen. En we doen dat niet meer met een vast eindbeeld, maar flexibel, zodat we kunnen mee veranderen met de tijd. Daarvoor is meer samenwerking nodig. Bijvoorbeeld tussen overheden onderling: ministeries en gemeenten, provincies en waterschappen. Maar er zijn ook nieuwe, slimme allianties nodig: tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.”

Omdat de hele MRA ons werkgebied is, is onze interesse ook breder dan alleen het project A7-A8. Ik heb de volgende zaken ingebracht:

  • logistiek is gebaat bij betrouwbaarheid: er is behoefte aan een hoofdroute voor vrachtverkeer tussen belangrijke regionale locaties (haven Amsterdam, Zaanstad, Schiphol en Greenport Aalsmeer) en het achterland. Voor ons zijn de hoofdroutes A9, A5, A4 en A2. Met de huidige elektronische systemen moet het toch mogelijk zijn om op specifieke routes bij opstoppingen vrachtverkeer voorrang te verlenen via aparte rijstroken. Hoe maken we regio met het meest betrouwbare vervoerssysteem concurrerend voor vracht?
  • Er is een regionale visie nodig voor truckparkeren. Vrachtvervoer heeft te maken met steeds meer regels over rijtijden en slapen in de vrachtwagen. Voorkomen van ladingdiefstal is belangrijk, maar bedrijven willen evenmin dat vrachtwagens onnodig op het eigen terrein staan. Deze zaken vragen om goede parkeeroplossingen voor trucks en de aanpak van foutparkeerders. Ook hier geldt: met goede oplossingen creëren we een concurrentievoordeel voor de regio.
  • Vanwege de sluiting van de Velsertunnel geeft Tata Steel de voorkeur aan spoorvervoer. Tegelijkertijd neemt de spoorcapaciteit af door de aanleg van de Betuwelijn in Duitsland. In de logistiek pleiten we voor multimodale en zelfs synchromodale oplossingen. Samen zouden we oplossingen kunnen bedenken hoe we ‘synchromodaal’ maximaal gebruik maken van de capaciteit op spoor, water en weg. Wie neemt of krijgt de tijd ervoor om partijen bij elkaar te brengen?
  • We zien in het personenvervoer knelpunten ontstaan bij de stations CS, Zuid-WTC en Schiphol. Als we deze niet tijdig oplossen gaat dit ook ten koste van het vrachtvervoer over het spoor. En waarom investeren we niet in capaciteit van vracht over water als alternatief voor het spoor? Ofwel: waarom praten we hier niet over?
  • Het ministerie van I&M wil via MIRT en Beter Benutten graag de beschikbare capaciteit beter gebruiken. Voorstellen hiervoor moeten door ingewikkelde, dure procedures waarvan het resultaat van onzeker is. Waarom niet met kleinere bedragen en gezond verstand nieuwe initiatieven een kans geven? Wellicht zou het aanstellen van een paar coördinatoren, oliemannetjes, in de regio veel in beweging kunnen brengen. Lukt het niet, dan is er slechts beperkt geld verloren gegaan. Lukt het wel is de winst voor de regio enorm.

 

Wat kan volgens u beter?
Ik zou graag van u horen of u aanvullingen heeft op ons lijstje. Waar ziet u verbetering voor onze regio als logistieke hotspot in de wereld? Mogelijk kunnen we, zoals de minister graag wil, uiteindelijk tot een breed gedragen plan van aanpak komen waardoor uw (internationale) collega’s nóg eerder kiezen voor de MRA, dan voor luchthavenregio’s elders in Europa. Hun komst betekent economische groei en daar kan uiteindelijk iedereen van profiteren.

 

Paul Jansen, commercieel directeur SADC.