state region amsterdam

Samenwerking en innovatie op menu Airport-Seaport ontbijt

Dertje Meijer, President directeur Havenbedrijf Amsterdam, en Chris Lohstro, Directeur douaneregio Amsterdam, waren sprekers op het 24e Airport-Seaport ontbijt van Havenbedrijf Amsterdam.

 

Samenwerken met alle partijen aan de Visie 2030

Met als thema ‘Partnerships en Innovatie’ is er een vruchtbare discussie gevoerd die heeft geleid tot nieuwe inzichten. Dertje Meijer heeft de Visie 2030 gedeeld, een visie die de hele regio aangaat. Het versterken waarin je goed bent, wendbaar zijn en inspelen op de innovatieve ontwikkelingen. Chris Lohstro zette helder uiteen waar de douane voor staat. Namelijk voor een juiste balans van afdracht en bescherming enerzijds en concurrentiebevordering anderzijds. Concurrentie kan bijvoorbeeld bevorderd worden door controles naar voren in de keten op te schuiven en ervoor te zorgen dat verschillende handhavende instanties hun inspecties zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Beide sprekers benadrukten het belang van samenwerking.

 

Samenwerkingsmodel

Lohstro illustreerde het met een concreet voorbeeld hoe daadwerkelijk resultaat geboekt kan worden. Zo is er bij Schiphol een samenwerkingsmodel tot stand gekomen onder de naam ‘Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol’ waarin op alle niveaus het bedrijfsleven, handhavers en andere overheden met grote regelmaat samenkomen. Een dergelijk overleg gaat verder dan beveiligingsaspecten, het is een gezamenlijkheid met als doel ontwikkeling van Schiphol als geheel. Met de visie van de haven en het opzetten van een dergelijk samenwerkingsmodel kan de Amsterdamse havenregio haar toekomst ook daadwerkelijk vorm geven. De douane levert hieraan graag een bijdrage. Aanwezigen gaven aan dat hierbij dan ook andere toezichthoudende partijen betrokken zouden moeten worden zoals de Omgevingsdienst NZKG. Deze inzichten zijn positief ontvangen en worden opgepakt.

 

Opleidingstraject

Niet alleen in de praktijk, ook in het opleidingstraject is behoefte geuit aan samenwerking. De Hogeschool van Amsterdam wil meer inhoudelijk aandachtbesteden aan de douane. Wat er allemaal bij komt kijken en hoe interessant dit vak is. Zowel uit de hoek van het bedrijfsleven als vanuit de douane is hier positief op gereageerd.

 

Innovatiekracht

Een ander aspect dat is belicht betreft de innovatiekracht. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de Visie 2030 van het havenbedrijf. Ondernemingen die niet tijdig op de veranderingen weten in te spelen, lopen het risico over een aantal jaren niet meer te bestaan. Nieuwe ontwikkelingen zoals 3D printen leiden bijvoorbeeld tot andere grondstof stromen. Daar moet de haven op inspelen. Of het inzetten van drones ter ondersteuning van scheepvaartbegeleiding in de haven is een realiteit in de nabije toekomst. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt momenteel de innovatiekracht bij diverse airport-seaport hubs. De resultaten kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Ook is de suggestie gedaan om vooral ook naar andere industrieën te kijken, omdat daar de innovatiekracht veel groter kan zijn.

 

Kortom, een ochtend waar op meerdere fronten nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen ten bate van de Amsterdamse regio. Deze inzichten vragen om een goed vervolg.

 

Bron: Port of Amsterdam

 

Geef een reactie