schiphol banenmarkt

Schiphol & partners willen snel bijmengverplichting duurzame brandstof

De coalitie Clean Skies for Tomorrow (CST), waar Royal Schiphol Group deel van uitmaakt, heeft de Europese Commissie gevraagd uiterlijk in 2025 een Europese bijmengverplichting in te stellen voor vliegtuigbrandstof. Volgens CST is een bijmengverplichting een krachtige prikkel om de productie van duurzame vliegtuigbrandstof op te schalen.

CST heeft de wens dat de Europese Commissie de bijmengverplichting volgend jaar aankondigt en dat deze niet later dan 2025 van kracht is. Tot aan 2050 wil CST dat de verplichte bijmengverhouding toeneemt.

CEO Dick Benschop: “Ons doel is CO2-neutrale luchtvaart in 2050. Innovatie is de manier om die ambitie te realiseren. Duurzame vliegtuigbrandstof is een bewezen technologie en het is nodig de productie daarvan op te schalen. Dat kan door een Europese bijmengverplichting. Zo’n bijmengverplichting is een goed voorbeeld van beleid dat investeringen en innovatie aanjaagt.”

Om de luchtvaart te verduurzamen, pleit Schiphol Group al langer voor een internationale bijmengverplichting van duurzame brandstof. Daartoe sprak CEO Dick Benschop eerder met de Nederlandse en Europese overheid.

Zeven pijlers Europees luchtvaartbeleid

Naast de oproep tot een bijmengverplichting, draagt CST in het Joint Policy Proposal to Accelerate the Deployment of Sustainable Aviation Fuels in Europe zeven pijlers aan waarop volgens de coalitie het Europese luchtvaartbeleid gestoeld moet zijn. Al deze pijlers dragen bij aan verduurzaming van de luchtvaart.

  1. Een lange termijn beleidskader dat de productie en consumptie van duurzame vliegtuigbrandstof stimuleert
  2. Ondersteun de ontwikkeling van radicaal nieuwe vliegtuigsystemen, zoals vliegen op elektriciteit en waterstof
  3. Vergroot de efficiëntie door te zorgen voor een Single European Sky
  4. Stimuleer vlootvernieuwing, bijvoorbeeld met financiële prikkels
  5. Handhaaf het CO2-beprijzingsbeleid en versterk dat na de COVID-19 crisis
  6. Ondersteun de invoering van CORSIA
  7. Zet de diplomatieke inspanningen voort om te komen tot CO2-neutraliteit van de wereldwijde luchtvaart

Clean Skies for Tomorrow

CST is een alliantie binnen het World Economic Forum dat samenwerkt om duurzame oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat de luchtvaart in 2050 CO2-neutraal is. De coalitie bestaat uit luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, fabrikanten en brandstofleveranciers. Leden zijn onder andere Airbus Group, The Boeing Company, KLM, Shell, SkyNRG, Heathrow Airport en Royal Schiphol Group.