duurzame binnenvaart

Metropoolregio Amsterdam krijgt eigen vertegenwoordiging in Brussel

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) start binnenkort met een eigen vertegenwoordiging in Brussel. De samenwerkende overheden in de MRA willen daarmee de kansen voor beïnvloeding, kennisdeling en financiering van en over grote maatschappelijke uitdagingen in de regio benutten. Bron: metropoolregioamsterdam.nl. Maatschappelijke problemen én oplossingen bevinden zich meer en meer in stedelijke regio’s. Daarom zijn metropolen in […]

Onderzoek MRA-trainees: Europa biedt kansen voor ontwikkeling energienetwerk toekomst

Een goede energie-infrastructuur is essentieel voor het succes van de energietransitie. Een goede infrastructuur zorgt ervoor dat voldoende energie kan worden geleverd op een flexibele manier. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, hebben trainees van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en beperkingen vanuit de Europese Unie […]

Podcast: Noord-Holland, EU en de energie-infrastructuur

De provincie Noord-Holland wil het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is het cruciaal om te beschikken over een energie-infrastructuur die voldoende en flexibel energie levert. Omdat Europese regelgeving en financieringskansen hierin een belangrijke rol spelen, onderzochten trainees van de Metropoolregio Amsterdam […]