afbeelding bij elektrisch vervoer

Sector elektrisch vervoer groeit hard

De sector voor elektrisch vervoer (EV) groeit door in Nederland. In 2015 en 2016 nam de productie en toegevoegde waarde toe met 40%. Ook het aantal banen steeg tot 3.730 fte eind 2016. Dit blijkt uit onderzoek van RVO.nl. Amsterdam komt uit de bus als stad met de beste laadinfrastructuur. Onze hoofdstad staat wereldwijd bovendien vijfde op de ICCT-ranglijst van EV-steden. Alleen Utrecht doet het in ons land beter. En Hogeschool van Amsterdam wordt genoemd als trekker van diverse onderzoeksprojecten naar elektrisch rijden door particulieren en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan LEVV. 
Jaarlijks onderzoekt RVO.nl de economische ontwikkeling van EV in Nederland. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eind december verscheen het laatste rapport ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer‘. Het schetst de stand van zaken halverwege 2017.

Wereldwijd koploper

Het rapport laat zien dat Nederland voorop loopt in EV. Nederland staat eind 2016 wereldwijd op de 2e plaats qua verkoopaandeel van elektrische personenauto’s. Nederlandse bedrijven exporteren ook steeds meer EV-kennis, -producten en -diensten. Zo heeft het cluster rond laadinfastructuur, waaronder dat in Amsterdam, een leidende positie in de wereld. Ook op het terrein van open ICT-standaarden voor laadinfrastructuur en slim laden spant Nederland de kroon.

“Binnen stadslogistiek is het beleid – en daarmee de praktijk – snel aan het veranderen. Daar lopen we graag op vooruit. We verwachten dat over een paar jaar waarschijnlijk geen verbrandingsmotoren zijn toegestaan en dan zitten we in een uitstekende positie om in de veranderende omgeving te groeien, zowel door het gebruik van uitstoot-vrije infrastructuur als veel efficiëntere bestelrondjes waardoor er veel minder vervoersbewegingen nodig zijn. Het logistieke proces van Picnic is daarbij echt uitgelegd op elektrische voertuigen.”
Stephan Kleiwegt – Fleet managers Picnic (Amsterdam)*

Busvervoer 100% emissievrij

In elektrische aandrijving zijn Nederlandse bedrijven uitgegroeid tot Europese koplopers. Opvallend is dat elektrische aandrijving steeds breder wordt toegepast. Zoals bij light electric vehicles, deelauto’s, bussen en op termijn zelfs in vrachtvervoer. In Nederland is het aantal elektrische bussen in het openbaar vervoer sinds 2015 meer dan verdubbeld in juli 2017. De verwachting is dat deze bussen al binnen 10 jaar 100% emissievrij zullen zijn.

Subsidie gemeente Amsterdam

Ondanks de groei moet de grote doorbraak van EV nog komen. Er is dan ook nog volop ruimte voor ontwikkeling van Nederlandse bedrijven. De overheid steunt waar nodig de doorbraak van EV. Denk bijvoorbeeld aan fiscale maatregelen en financiële ondersteuning. Zo stelt de gemeente Amsterdam een aankoopsubsidie van €5.000 voor elektrische voertuigen beschikbaar aan bedrijven die dagelijks kilometers in de stad maken. Ook ligt al vast dat er vanaf 2021 enkel nog uitstootvrije taxi’s toegelaten worden op de taxistandplaatsen bij Amsterdam CS. Voor elektrische taxi’s stelt Amsterdam tevens een subsidie van 20% van de aanschafwaarde beschikbaar.
*Citaat uit het rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer‘.