Overslag havens Noordzeekanaal naar record

Het gunstige economische tij heeft de overslag van goederen in de Amsterdamse haven in 2017 met 2,5 procent doen toenemen tot 81,3 miljoen ton. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam de overslag uit op 100,8 miljoen ton, een record. Ook is er sprake van een stijging van het aantal zeecruiseschepen dat afmeert in de Amsterdamse haven.
Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers. In IJmuiden steeg de overslag met zeven procent tot 18,5 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag stijgen met zes procent tot 800.000 ton. Zaanstad boekte een stijging van 35 procent naar 300.000 ton.

Stijging olieproducten, daling kolen

De stijging in de Amsterdamse haven is met name veroorzaakt door meer overslag van olieproducten en agribulk. De olieproducten stegen met vier procent naar 44,4 miljoen ton en agribulk nam met vijf procent toe naar 8,3 miljoen ton. De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, daalde met 27 procent tot 2,2 miljoen ton. In de kolenoverslag was opnieuw sprake van een daling. Die bedroeg drie procent tot 15,8 miljoen ton. Overige droge bulk, waaronder bouwmaterialen, steeg met 12 procent naar 8,1 miljoen ton.
De overslag van containers bleef in 2017 stabiel. Net als in 2016 bedroeg die 600.000 ton (TEU 56.191). Ro/Ro en overig stukgoed stegen in 2017 met 11% tot 1,9 miljoen ton. De import in de Amsterdamse haven steeg het afgelopen jaar met 4 procent tot 50,9 miljoen ton. De export bleef met 30,4 miljoen op hetzelfde niveau als in 2016.

Sleutelrol

Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam: “De recordoverslag in 2017 voor de regio onderstreept onze sterke positie in natte en droge bulk en in agriproducten. De Noordzeekanaalhavens spelen een vitale rol in de internationale handel in deze producten. Wij zullen deze versterken en tegelijkertijd andere ladingstromen en bedrijvigheid aantrekken, bijvoorbeeld voor de energietransitie en de circulaire economie. De haven speelt hierin een sleutelrol.”

Cruisecalls

In 2017 heeft Amsterdam 134 zeecruiseschepen ontvangen, tegen 125 in 2016. Het aantal zeecruisepassagiers steeg van 281.907 in 2016 naar 332.998 in 2017. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruisebezoeken 23, tegen 32 in 2016.
Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen is met 1.876 in 2017 gelijk gebleven aan 2016. Het aantal riviercruisepassagiers daalde met één procent van 500.000 in 2016 naar 495.550 in 2017.

Gronduitgifte

In 2017 werd 18 ha grond uitgegeven, tegen 11 ha in 2016. Gronduitgifte vond onder meer plaats aan Bio Energy Netherlands, een biomassacentrale die uit afvalhout stroom en grondstoffen opwekt voor de chemische industrie en aan Chaincraft, een biotech-bedrijf dat biomassa omzet in vetzuren. Daarnaast hebben Borghese Real Estate en DHL een uitbreiding in het Atlaspark gerealiseerd en heeft zich in de Minervahaven de creatieve hub Image Wharf gevestigd. Daarnaast vestigden zich op bedrijventerrein HoogTij, waarin het havenbedrijf participeert, twee nieuwe bedrijven van Gam BAKKER en Containerterminal CTV Vrede Steinweg. Ook heeft Havenbedrijf Amsterdam aan de noordzijde van het Noordzeekanaal 10 ha gekocht.
Bron: Port of Amsterdam.