In slimme Amsterdamse hub meer cargo voor iedereen

Eind 2015 schreef Jonas van Stekelenburg, directeur Cargo Schiphol, hier dat een beter gebruik van data meer cargo oplevert. Iedereen in en buiten de Metropoolregio Amsterdam kan daarvan profiteren; verladers, vervoerders, afhandelaren, expediteuren, you name it. Sindsdien is er niet stilgezeten. Vorig jaar hebben we een ambitieus programma opgezet: het Schiphol Cargo Mainport Program. Het SCMP heeft inmiddels handen en voeten gekregen en dat wil ik hier graag toelichten. En ik vraag u vast: Wie wil ook aanhaken?
Het is geen rocket science als we stellen dat de supply chain veel beter kan. Nog te vaak gaan dingen niet goed waardoor goederenstromen voor lange of korte tijd stokken. Informatie-uitwisseling is hierbij vaak een knelpunt. Zo kan het voorkomen dat een afhandelaar goederen in ontvangst neemt waarvan de agent nog niet bekend is. De afhandelaar is vervolgens tijd kwijt om er achter te komen wie dat is. Hij ontdekt dat de informatie wel voorhanden is bij andere logistieke dienstverleners, maar niet is gedeeld.

Kwaliteit en transparantie door datasharing in de keten

Met het Schiphol Cargo Mainport Program (SCMP) richten we ons op een betere operationele keten voor alle vervoersstromen van, naar, op of via luchthaven Schiphol. ‘We’ zijn onder meer Schiphol, Douane, Airfrance KLM Cargo, Cargonaut, ACN en tal van marktpartijen. Centraal staat de integrale keten, in de breedste zin van het woord; dus waar mogelijk affabriek tot afnemer. In die keten willen we bereiken: een grotere voorspelbaarheid, een kortere verwerkingstijd, gecontroleerde flexibiliteit en lagere kosten.
Plaatje ambition Schiphol Cargo Mainport
Een voorbeeld met betrekking tot de voorspelbaarheid: een vervoerder die vertraagd is, hoeft voor de rest van de keten geen probleem te vormen. Als er maar informatie wordt gedeeld over de verwachte aankomsttijd. Die informatie stelt de overige schakels in de keten namelijk in staat om op de vertraging te anticiperen. Werken aan transparantie en datasharing staat dan ook centraal in het SCMP.

Learning by doing

Door de kwaliteit en voorspelbaarheid van de keten te optimaliseren wil Schiphol in 2025 de slimste luchthaven ter wereld worden. Er is een blueprint opgesteld en om die te realiseren starten we pilots op waarmee op korte termijn resultaten worden geboekt. Overzichtelijk en in kleine stapjes. De uitvoering gebeurt met een aantal koplopers en coalities van wisselende samenstelling bestaande uit marktpartijen, overheden en kennisinstellingen.

What’s in it for me met SCMP?

Aan het begin van mijn verhaal begon ik met de stelling dat iedereen van meer cargo kan profiteren. Ook dat is geen rocket science. We hebben de ‘What’s in it for me’ in een overzichtelijk staatje gevat. Wie voelt zich daar niet door aangesproken?!
Whatsinitform Schiphol Cargo Mainport

Lopende pilots

Inmiddels lopen vier pilots waar op korte termijn resultaten van kunnen worden verwacht:

 1. Holland Flower Alliance: richt zich op het verstevigen van de wereldwijde positie van Schiphol en Greenport Aalsmeer als preferred flower HUB. In het SCMP wordt gewerkt aan verbetering van de informatiestroom.
  Frontrunners: Royal FloraHolland, Schiphol, KLM, de belangrijkste forwarders en twee belangrijke afhandelaren.
  Ambitie: juist, volledig en tijdig inzicht krijgen in welke bloemen worden verscheept, hoeveel, waar ze aankomen, etc.
 2. Green Fast Lanes: sneller verwerken van data en goederenstromen door het delen van data via een cloud-based platform.
  Frontrunners: KLM, Kuehne + Nagel, Jan de Rijk, Swissport.
  De eerste resultaten van de pilot binnen Europa zijn zo positief dat Air France KLM de Green Fast Lanes vanaf deze maand wereldwijd gaat uitrollen. Eerst komen er tien extra locaties in Europa.
  Resultaat: de betrouwbaarheid van goederenstromen is bij aankomst op Schiphol met 25% toegenomen.
 3. Milkrun: optimalisering van de supply chain op de luchthaven. Door het combineren van vracht zijn er minder vervoersbewegingen, minder Co2-uitstoot en is er een snellere en betrouwbaarder aflevering van vracht.
  Frontrunners: Swissport, Menzies en tal van truckers en expediteurs.
  Resultaat: zendingen gaan sneller door de keten oop Schiphol. Daarbij wordt de capaciteit van hubs en trucks beter benut.
 4. Pharma Gateway Amsterdam: richt zich op het delen van informatie tussen verladers, logistieke dienstverleners en de overheid. Hierdoor komen real time data beschikbaar over de hele keten, bijvoorbeeld over locatie, temperatuur en verwachte aankomsttijden
  Frontrunners: meer dan tien leden van de PGA, waaronder afhandelaren, airlines en truckers.
  Doel: onder meer zorgen dat, zodra er ergens in de keten afwijkingen van de afgesproken bandbreedte zijn (bijvoorbeeld de temperatuur), alle relevante partijen daar onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld. Hierdoor kan niet alleen direct worden ingegrepen, maar kan ook de kwaliteit van de keten structureel verder worden verbeterd.

Verder:

 • Wordt samen met ACN en de douane gewerkt aan een nieuwe opzet van het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS) zodat het aansluit op nieuwe wetgeving.
 • Worden drie haalbaarheidsstudies gedaan naar de mogelijkheden van paperless, landslide PU&D en (automatisch) nomineren.

Wie haakt nog meer aan?

Ik begon mijn verhaal met de vraag wie wil aanhaken. Dit jaar gaan we door op de ingeslagen weg. En we gaan nieuwe pilots opstarten. Wie vragen heeft of interesse om zich aan te sluiten en wie suggesties heeft voor een nieuwe pilot, is meer dan welkom om contact op te nemen met mij, Teunis Steenbeek.
Voor het delen van informatie hebben we een aantal guiding principles opgesteld (zie figuur hieronder). Ze lijken een open deur, maar als we ‘real time, first time right’ voor elkaar krijgen, rekening houdend met praktische zaken en wensen in de markt, dan ontketenen we met z’n allen binnen het SCMP een revolutie. Wie wil dat nu niet?Blueprint Schiphol Cargo Mainport

Over de auteur

Teunis Steenbeek is programmamanager Schiphol Cargo Mainport Program. Hij heeft ruime ervaring in programmamanagement in de logistiek. Zo heeft hij de afgelopen tien jaar leiding gegeven aan programma’s tussen ketenpartijen in de Rotterdamse haven, maar ook op het gebied van spoorgoederen- en binnenvaartketens. Samenwerking, verbetering van de operationele ketens en informatie-uitwisseling speelden hierbij een grote rol. Deze kennis en ervaring neemt Teunis Steenbeek mee naar het SCMP-programma. Daarvoor heeft hij twintig jaar gewerkt bij Nedlloyd, P&O Nedlloyd en TNT Logistics in diverse management- en directiefuncties.