data dilemmas mobiliteit

Slimme mobiliteit testen in en rond Amsterdam

Wegbeheerders en marktpartijen zijn een proef gestart om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden. Bij dreigende files krijgen automobilisten via het navigatiesysteem tijdig een alternatieve route aangeboden. Het verkeer wordt dan beter  gespreid over het totale wegennet waardoor er minder files ontstaan. Er kunnen onder meer informatiediensten worden getest met real time drukte op de wegen, milieuzones voor vrachtwagens en wegwerkzaamheden. Voor de proef worden nog testers gezocht.

Weggebruikers die regelmatig in de Amsterdamse regio rijden kunnen zich aanmelden als testgebruiker via socrates2.org/register. De nieuwe dienst is (na registratie) beschikbaar via een app of via sociale media. Met een aantal korte enquêtes worden testrijders gevraagd naar hun ervaringen met de verbeterde navigatiediensten. De proef loopt van december 2019 tot de zomer van 2020. Aanmelden voor deelname kan nog.

Voorspellen van files door het delen van data

Navigatie-adviezen worden nu gebaseerd op het vermijden van files die er al staan. Ze zijn dus reactief. In deze proef wordt vooruitgekeken om proactief routeadvies te geven. Daarvoor moet er door de wegbeheerders en marktpartijen nauw worden samengewerkt. Zij delen hun beschikbare informatie en voegen deze samen om zo een volledig en accuraat beeld van de actuele verkeerssituatie te krijgen.
Deze real-time verkeersinformatie wordt samengevoegd met data uit het verleden om de kans op file in de komende 15 tot 20 minuten te berekenen. Zodra er kans op file uit de analyse komt krijgen testgebruikers via hun navigatie op maat een alternatieve route voorgesteld. Gebruikers van deze route-adviezen staan zo niet alleen zelf minder tijd in de file maar dragen ook bij aan het verminderen van files op andere routes.

Maak hieronder uw keus voor een aanbieder die bij u past. Op de site van de aanbieder leest u meer over de eventuele vereisten aan uw telefoon.

Kies hier uw dienstverlener

Is het logo niet aanklikbaar, dan biedt deze dienstverlener nog geen service aan, of kunt u zich nog niet aanmelden.

Over SOCRATES 2.0

De proef is onderdeel van het Europese project SOCRATES2.0. Behalve in de regio Amsterdam vinden er ook proeven plaats in Antwerpen Kopenhagen en München. Het vernieuwende van dit project is niet alleen de technische realisatie van de navigatiediensten maar vooral ook de manier van samenwerken. De publieke en private partners in dit project willen inzicht krijgen in hoe zij de samenwerking het beste kunnen organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot verbeterde diensten voor weggebruikers. Daarom start deze proef waarbij de wegbeheerders en verschillende marktpartijen real-time informatie gaan uitwisselen verwerken én gezamenlijk reis- en routeadviezen gaan geven. Als weggebruikers via navigatiediensten op tijd consistent en indien nodig met uitleg worden geïnformeerd over bijvoorbeeld files wegwerkzaamheden evenementen of milieuzones is de verwachting dat adviezen vaker opgevolgd worden wat leidt tot sneller groener en veiliger verkeer.

De proef in Amsterdam wordt uitgevoerd door Technolution MAPtm HERE Be-Mobile TomTom BMW Group en BrandMKRS in samenwerking met de wegbeheerders in het samenwerkingsverband Praktijkproef Amsterdam (Rijkswaterstaat provincie Noord-Holland gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam en NDW). Voor de Vervoerregio is dit belangrijk om de regio bereikbaar te houden.

Bron: Metropoolregio Amsterdam en Socrates2.0.