state region amsterdam

Startsein weguitbreiding A9 gegeven

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag samen met leerlingen van het ROC Zuidoost het startsein gegeven voor de weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg. De weg wordt over een lengte van 9 km verbreed met meerdere rijstroken. Tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de rivier de Gaasp komt een 3 kilometer lange tunnel waarboven een groot park komt. Het project zorgt voor minder geluid en een schonere lucht in de woonwijken langs de tunnel. Er worden in totaal 15 kunstwerken aangepast en gebouwd. Het project A9 Gaasperdammerweg is het derde project van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) dat van start gaat. Dit grootste wegproject van Nederland heeft tot doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Amsterdam te vergroten. Met de weguitbreiding is in totaal € 850 miljoen euro gemoeid. De kosten van alle werkzaamheden aan de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere bedragen € 4,1 miljard.

 

 

Minister Schultz van Haegen: “Met deze wegverbreding gaan we de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad flink verbeteren. In dit deel van de Randstad  wonen bij elkaar zo’n 3 miljoen mensen en wordt een kwart van ons Bruto Nationaal Product verdiend. De komende jaren groeit de regio en daarmee het vervoer. Wij laten de infrastructuur meegroeien en zorgen ervoor dat het verkeer goed doorstroomt.  Zo zorgen we er voor dat de regio een internationaal aantrekkelijke vestigingslocatie blijft én de wereldklasse infrastructuur heeft die het verdient.”

 

Er zijn verschillende initiatieven gestart die de meerwaarde van het project tijdens de bouw laten zien. Een aantal gekapte bomen is geleverd aan stadshout Amsterdam. Hier worden onder andere speeltoestellen voor basisscholen langs de A9 van gemaakt. De aannemer is een samenwerking met GEJA aangegaan. Dat heeft er nu al toe geleidt dat 5 mensen die ver van de arbeidsmarkt af stonden binnen het project aan een baan zijn geholpen en dat worden er nog meer. Ook geven werknemers van het project les op het weekendcollege van het ROC om op die manier jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek.

 

De weguitbreiding

  • De A9 Gaasperdammerweg wordt uitgebreid van 2×2 rijstroken plus twee spitsstroken naar 2×5 rijstroken plus een wisselstrook.
  • Tussen de rivier de Gaasp en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam wordt een drie kilometer lange tunnel gebouwd.
  • Via het tunneldak zijn straks de gebieden aan weerszijden van de Gaasperdammerweg met elkaar verbonden. Kruisende wegen, fietspaden en voetgangersverbindingen worden aangepast.
  • Knooppunt Holendrecht wordt uitgebreid met 3 nieuwe verbindingsbogen en twee bestaande bogen krijgen een extra rijstrook.
  • Er komen extra rijstroken op de A2.

 

Leefbaarheid

  • De tunnel zorgt voor minder geluid en een schonere lucht in de woonwijken langs de tunnel.
  • De tunnel zorgt voor een betere verbinding voor de gebieden langs de A9.
  • Op het tunneldak wordt een park aangelegd, ter grootte van twee keer het Vondelpark.
  • Buiten de tunnel wordt de verbrede snelweg voorzien van stiller asfalt.

 

Tijdens de bouw

Rijkswaterstaat houdt de bouwhinder zo beperkt mogelijk door intensieve samenwerking en afstemming met gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, NS, busmaatschappijen en het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast dragen slim plannen, slim bouwen en een tijdige informatievoorziening bij aan de beperking van de overlast voor de omgeving. Voorbeelden van dingen die IXAS doet om de hinder voor de omgeving te verminderen zijn het asfalteren van bouwwegen wat leidt tot minder geluidshinder en stof en het minimaliseren van het aantal transportbewegingen over de weg door aanvoer van zand over de rivier de Gaasp.

 

Kijk voor meer informatie over het project op de website.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie