de Stints cargo

Stints worden voorlopig van de openbare weg gehaald

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft minister van Nieuwenhuizen van  Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. Die wijzen op potentiële veiligheidsrisico’s. De minister besluit op basis van deze nieuwe informatie uit voorzorg de Stint te schorsen. Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg.

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss op 20 september hebben politie, Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en ILT de afgelopen dagen als eerste stap een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele Stints. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Technische risico’s en aanpassingen

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven evenwel aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stilvalt of juist niet meer remt. Daarnaast zijn er op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder dat die opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn voorgelegd. De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers. De nieuwe informatie is reden voor de minister om uit voorzorg te besluiten om de Stints voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg.

Meer informatie over rijverbod Stint

Dit is een ingrijpend besluit met veel praktische gevolgen voor de kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven en andere gebruikers van de Stint worden vandaag geïnformeerd over het besluit. Het informatienummer 1400 is beschikbaar voor alle vragen over de Stint.

Op 20 september vond er een ongeluk plaats met een Stint in Oss. De ILT, politie, OVV en Prorail onderzoeken de toedracht van het ongeval in Oss. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.