Flevokust Haven officieel geopend

Na jaren dromen, durven en doen hebben gedeputeerde Appelman van provincie Flevoland en wethouder Sparreboom eind september Flevokust Haven geopend. Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven in het IJsselmeer, met een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.

Spectaculaire opening

Na de toespraken van gedeputeerde Appelman  en wethouder Sparreboom vliegen 2 flyboarders over het water naar de kade om de glazen te vullen. “Super trots zijn wij dat we na 2 jaar van bouwen en enkele jaren van voorbereiding met elkaar het glas mogen heffen op de toekomst en het succes van deze prachtige haven” aldus gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom. Na de toost voeren de flyboarders een spectaculaire show op met vuur en vlaggen.

Flevokust Haven

Met de opening van Flevokust Haven is de laatste ontbrekende schakel in het binnenvaartnetwerk van Nederland gerealiseerd. Door de centrale ligging in het IJsselmeer, vlakbij de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan Flevokust Haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk.

Vervoer over water is schoner en vaak goedkoper dan vervoer per vrachtwagen en vermindert de filedruk in met name de Randstad. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen.

Gedeputeerde Appelman “Flevokust Haven is een enorme versterking van de logistieke concurrentiepositie van de regio Lelystad. Een unieke combinatie van sterke eigenschappen zet Flevokust Haven en de wijdere regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie”.

Ruimte voor groei op Flevokust Haven

Bedrijven die de ruimte zoeken in de nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam, vinden op Flevokust Haven volop mogelijkheden. Met een unieke combinatie van een grote bouwhoogte en milieuruimte, ruime kavels, multimodale ontsluiting, clustering en de duurzame energiecentrale van Engie om de hoek, kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar. Daarmee biedt Flevokust Haven uitstekende kansen en ruimte voor maakindustrie, agro-food en bio-based activiteiten en circulaire economie. “De haven is belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van Lelystad en de regio” aldus gedeputeerde Appelman.

Vanaf maart volgend jaar is het industrieterrein, dat door de gemeente Lelystad wordt gerealiseerd, fase 1 bouwrijp. Wethouder Sparreboom: “Flevokust Haven is economisch en qua werkgelegenheid van belang voor Lelystad. Gezien de grote belangstelling van bedrijven heeft het college van Lelystad de raad inmiddels voorgesteld uit te breiden naar 43 ha zoals opgenomen in het bestemmingsplan.”

Samenwerking

Flevokust Haven is het resultaat van een zeer intensieve en constructieve samenwerking met veel partners De provincie realiseerde  buitendijks de haven. De gemeente realiseert binnendijks het industrieterrein. Het Rijk heeft vanuit het programma Beter Benutten met een subsidie van ruim € 7 miljoen een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van de haven.

CTU Flevokust exploiteert in ieder geval de komende 20 jaar de containerterminal bij Flevokust Haven. CTU beschikt over meerdere containerterminals: CTU in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal, CTU Rivierenland in Tiel op industrieterrein Medel en vanaf nu dus ook CTU Flevokust. CTU Flevokust biedt nu reeds een dagelijkse lijndienst naar de haven van Rotterdam en twee keer per week naar de haven van Antwerpen. Er zijn ruime opslagmogelijkheden voor containers, er zijn reefer-aansluitingen en er zijn mogelijkheden voor gasmetingen.