Strategisch programma FLOW in 2017

Hoe kunnen we kosten besparen in de keten en tegelijkertijd waarde toevoegen? Op deze vraag probeert het strategische programma FLOW samen met ketenpartijen een antwoord te vinden.

Edwin Wenink, programme director: “We willen de sector helpen om haar concurrentiekracht te versterken, zodat zij klaar is voor de toekomst.”

Meer dan 100 interviews

Om dit doel te bereiken, is meer kennis van en inzicht in de huidige logistieke keten nodig. Hiervoor zijn in 2016 meer dan honderd interviews gehouden met nationale en internationale partijen uit de sierteeltsector. Daar zijn diverse trends en ontwikkelingen uit voortgekomen waar FLOW mee aan de slag kan. Edwin: “Wat komt er op ons af de komende jaren? Wat wil de consument nou echt? Hoe zien de ketens eruit in 2020? En waar hebben logistieke dienstverleners mee te maken?” Zo ziet FLOW een toename van aftuinverladingen en een afname van het productieareaal van de sierteelt in Nederland. Een gevolg hiervan is een veranderende markt voor collectief sierteeltvervoer. Met deze informatie gaat FLOW nu aan de slag.

Keten in kaart brengen

Uit de interviews blijkt dat veel schakels in de keten van mening verschillen over de mogelijke logistieke rol van Royal FloraHolland. De wensen lopen nogal uiteen: van bijvoorbeeld geen tot juist een grote rol in de directe handel. Wat zijn de problemen die het FLOW-team is tegengekomen in de interviews? “We zien dat een kweker soms weinig plantjes op een CC-container zet en daardoor naar verhouding hoge transportkosten heeft. De gemiddelde karbelading is 60 procent en dat is vrij laag. Dat heeft invloed op de beladingsgraad van de vrachtwagen. Wij hadden verwacht dat die veel hoger zou zijn”, geeft Edwin aan.

15 procent besparen

Voor FLOW begint de logistieke keten zodra de kweker gaat rapen of snijden, en die keten loopt door tot aan de klant. “Wij willen 15 procent kostenbesparing realiseren in de keten. Het gaat hierbij voor ons niet alleen om het fysieke proces, maar ook om de inzet van logistieke middelen, ruimtes en machines binnen en buiten het bedrijf.”

Verder met tweehonderd ideeën

Wat kunnen we verwachten van FLOW in 2017? “Er zijn tweehonderd ideeën om kosten te besparen uit de interviews gekomen. Hier maken wij, in afstemming met de sector, de strategische programma’s en Royal FloraHolland een prioriteitenlijst van waar wij mee aan de slag gaan. Dit alles draagt bij aan onze pay-off: co-creating value in the floriculture supply chain worldwide.”

Geef een reactie