aanbod inkoper mra

Yacht: 'Aanbod inkopers MRA krap'

Het aantal vacatures voor inkopers is in het laatste kwartaal van 2016 hard gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van uitzendorganisatie Yacht. Van de huidige inkopers worden bovendien andere competenties gevraagd. Yacht bracht ook vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt in kaart. Het aanbod van inkoopprofessionals blijkt in een groot deel van de Metropoolregio Amsterdam fors kleiner dan de vraag.
De nieuwe cijfers zijn afkomstig van de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016’ van Yacht. Daaruit blijkt dat het aantal vacatures voor inkopers in het laatste kwartaal van 2016 is gestegen met ruim 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Opmerkelijk, want het derde kwartaal van 2016 liet nog een daling zien van 13%.
De grootste groei in het vierde kwartaal is zichtbaar in de functies van junior inkoper (+34%) en senior inkoper/inkoopmanager (+33%). De vraag naar medior inkopers en inkoopadviseurs is in het vierde kwartaal juist gedaald met respectievelijk -10% en -4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Vraag inkopers verandert door nieuwe eisen

Het vakgebied van de inkoper verandert in hoog tempo, transparantie binnen de supply chain, ketensamenwerking en circulariteit vereisen nieuwe competenties. “Doorontwikkeling van de inkoopfunctie bij zowel private als publieke ondernemingen leidt tot extra vraag naar ervaren inkoop professionals en nieuw inkooptalent”, aldus Hilbrand van der Kooi, directeur bij Yacht.

Vraag en aanbod inkopers per regio

Naast de vraag naar inkoopprofessionals is ook het aanbod van inkoopprofessionals in kaart gebracht naar regio. Door de vraag te delen door het aanbod is het verschil aan te duiden in een zogenaamde arbeidsmarkt spanningsindicator. Voor inkoopprofessionals loopt die van 1,3 in het derde kwartaal op naar 1,6 in het vierde kwartaal: een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

 

Van der Kooi: “Op regionaal niveau zijn grote verschillen waarneembaar. In het westen en de regio Eindhoven groeit de vraag naar inkoopprofessionals harder dan het aanbod. In de regio Groningen en Zeeland ontstaat krapte door het lage aanbod van hoogopgeleide inkoopprofessionals. Met dit gedetailleerde inzicht in de arbeidsmarkt kunnen werkgevers hun recruitment strategie optimaliseren.” De gegevens die voor de regionale analyse gebruikt werden, zijn onder meer afkomstig van CBS, EuroStat en het UWV. Ze werden aangevuld met Yacht’s eigen Beroeps Arbeidsmarkt Survey. De vraag gedeeld door het aanbod levert de arbeidsmarkt spanningsindicator op.

Vast dienstverband wint terrein

In tegenstelling tot een jaar geleden groeit het aandeel vacatures waarin een vast dienstverband wordt aangeboden. Op basis van vacatures waarin het soort dienstverband is gespecificeerd – in vacatures wordt dit niet altijd vermeld – blijkt dat in 60% van de gevallen een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden en bij 40% een flexibele invulling met interim of zzp. Een jaar geleden waren deze percentages omgekeerd.
De trend in de vraagontwikkeling is waarschijnlijk het gevolg van een toenemend vertrouwen in de economie en door het ontwijken van risico’s rondom de inzet van zzp als gevolg van de implementatie van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). “Bij veel opdrachtgevers ervaren we terughoudendheid ten aanzien van de inzet van zzp’ers, terwijl deze grote groep inkoopprofessionals juist hard nodig is in de krappe arbeidsmarkt”, aldus Van der Kooi.
Bron: Yacht.nl.

Geef een reactie