green corridor VK

Reageer op de subsidieregeling voor haalbaarheidsstudies naar green corridors NL-VK

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor. Hiermee kan onderzocht worden of de transitie naar varen met netto nul broeikasgasemissies tussen havens in Nederland en het Verenigd Koninkrijk haalbaar is. Dit is een belangrijke stap om zogenoemde ‘green corridors’ tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk te ontwikkelen. U kunt tot 10 april 2024 uw visie op de subsidieregeling delen met het ministerie.

Bron: RVO.

De subsidieregeling richt zich vooral op Nederlandse en Britse reders en zeehavenexploitanten, maar ook andere partijen kunnen meedoen.

Voor wie is dit belangrijk?

  • Nederlandse reders / leden van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR).
  • Nederlandse zeehavenbeheerders / Nederlandse zeehavenexploitanten / Branche Organisatie Zeehavens (BOZ).
  • Producenten en leveranciers van hernieuwbare brandstoffen en energiedragers.
  • Producenten en leveranciers van duurzame technieken voor varen op hernieuwbare brandstoffen en energiedragers.

Het doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nederlandse reders en zeehavenexploitanten aanmoedigen samen te gaan werken met Britse partijen. Samen kunnen ze onderzoeken of vaarroutes verduurzaamd kunnen worden. Dit moet inzicht geven op de benodigde inzet van duurzame energiedragers en de benodigde infrastructuur in havens.

Uw reactie

U kunt tot en met woensdag 10 april 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.  Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?