green corridor VK

Tweede nieuwe installatie voor boord-boordoverslag in haven Amsterdam opgeleverd

Eind oktober is een nieuwe installatie voor boord-boordoverslag opgeleverd aan de zuidzijde van de Mercuriushaven. Met deze tweede installatie is het project voor nieuwe boord-boordoverslagvoorzieningen in de Mercuriushaven nu helemaal afgerond. Bron: Port of Amsterdam. De zuidelijke installatie is in een recordtijd van zes weken aangelegd en opgeleverd. Medio september zijn de oude boeien verwijderd, […]

Milieuwinst: binnenvaart kan nu stilliggend ontgassen in haven Amsterdam

Na twee jaar testen is het nu officieel mogelijk voor binnenvaartschepen om stilliggend te ontgassen in de Amsterdamse haven. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied publiceerde deze week de ontheffing die hiervoor nodig is. Door schepen niet varend, maar stilliggend te laten ontgassen, verkleint het de milieubelasting aanzienlijk. Met de dampverwerkingsinstallatie kunnen de dampen veilig en gecontroleerd worden […]

ISIDOOR 2021: cyberoefening vitale sectoren zoals haven Amsterdam en Schiphol

Begin juni deden zo’n 96 organisaties uit de publieke en private sector, omgerekend meer dan 1500 personen, mee aan de cyberoefening ISIDOOR 2021. Deelnemers kwamen uit vitale sectoren zoals drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en het bankwezen. Daarnaast hebben verschillende overheden mee geoefend zoals ministeries, veiligheidsregio’s, politie en het OM. Het grote aantal deelnemende organisaties vanuit […]