succesverhaal logistiek

Arthur van Dijk: ‘Succesverhaal logistiek moet verteld worden’

2018 is voor de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een soort jubileumjaar. Het is ruwweg tien jaar geleden dat de Amsterdam Logistics Board (ALB) werd opgericht in de ambtswoning van toenmalig burgemeester Job Cohen. De Board werd uit nood geboren; de noodzaak om samen te werken in een regio die de belangrijke ports voor zee, lucht en digitale snelweg huisvest en daarnaast de grootste sierteeltsector ter wereld. De krachten bundelen en samen sterker staan, was het idee. Nu de economische crisis – ook tien jaar geleden ontstaan – achter ons ligt, is er weer ruimte om onze visie op de logistiek te herijken en naar de toekomst te kijken.

Zonder logistiek, geen economie. Iedereen weet het, maar staat er verder niet bij stil. Dat is onterecht. Logistiek is een dragende pijler van de BV Nederland. Het is de basis waar alles begint en eindigt. Geen stad, school, sector, fabriek of bedrijf bestaat zonder logistiek. Naast die ondersteunende functie, heeft de sector een aanjagende werking. Ik ben er van overtuigd dat als de logistiek verduurzaamt, het eenvoudiger wordt voor sectoren als Pharma, Fashion, en Life Science om daar op aan te haken. Verduurzaming en vergroening van onze keten moet, als het aan mij ligt, de komende jaren versneld worden gerealiseerd.

“We zijn nooit het goedkoopst. Wel het snelst, meest duurzaam en veilig”

Arthur van Dijk TLN
Arthur van Dijk

Helaas slagen we er niet in om het belang van logistiek helder neer te zetten. En dat is wel hard nodig. Alleen als we helder hebben hoe het staat met de logistiek en wat er op ons af komt, kunnen we bepalen waar we heen willen, waar onze concurrentie zit, waar we een voorsprong kunnen nemen en hoe we onszelf het beste kunnen verkopen.
Wat mij betreft is er één grote gamechanger in de logistiek: de digitalisering. Digitalisering biedt volop kansen voor onze sector, maar ook bedreigingen. Zo is door de digitalisering onze concurrent soms niet altijd zichtbaar en daar moeten we alert op zijn. Facebook begon ooit als sociale community, maar heeft er sinds kort een nieuwe button bij: de Marketplace waar spullen verhandeld worden. In de Verenigde Staten is daar nu al een bezorgdienst aan gekoppeld. Een ander voorbeeld is Thuisbezorgd.nl. De site helpt de kleine pizzeria om zich op de kaart te zetten. Maar de persoon die de site beheert, is degene die het meest verdient.

“Bij Thuisbezorgd.nl verdient de persoon aan de knoppen het meeste geld”

We hebben de assets met de haven, luchthaven, dataport en greenport. Onze kracht is al eeuwenlang hoe we die gebruiken, beheren en inzetten. Maar de Chinezen kunnen dat inmiddels dankzij de digitalisering ook. Een grote haven zegt niets, als met één druk op de knop een schip ons land voortaan overslaat.
Met de Amsterdam Logistics Board waren we tien jaar geleden trendsetter door modaliteiten en sectoren te koppelen. Ogenschijnlijk hadden de ports niets met elkaar, maar de praktijk bewees het tegendeel. De ports hebben elkaar versterkt. Met een vooruitziende blik hebben we er destijds ook dataport AMS-IX bij betrokken. Het was toen nog zoeken, maar nu normaal. En die voorsprong moeten we behouden. We moeten als BV Nederland zorgen dat we aan de knoppen blijven zitten door verduurzaming en verdere digitalisering.

2018

Ik wil in 2018 samen met het kabinet inzetten op het ontwikkelen van een integrale visie op een duurzame logistieke keten. Waar willen we over twintig jaar zijn? Daarnaast moeten we volop inzetten op het vertellen van ons logistieke verhaal. We zijn nooit het goedkoopst, maar wel het snelst, meest duurzaam en veilig. Dat zijn we en daar wordt voor betaald.
De Amsterdamse regio kan hierin opnieuw voortrekker zijn. De MRA is en blijft een bijzondere regio, omdat alle modaliteiten er samen komen. Bestuurders en de bewoners moeten zich daarbij realiseren dat de haven een belangrijk onderdeel was en is van de kracht van de stad. Ze moeten zich niet van de haven afkeren als ruimte- en milieuvreter. En als de sprong naar voren in de logistiek in de MRA lukt, dan lukt het in de hele wereld.

Over Arthur van Dijk

Arthur van Dijk is voorzitter van TLN en was een van de grondleggers van de Amsterdam Logistics Board en jarenlang wethouder in de gemeente Haarlemmermeer.