Geld TKI Maritiem voor innovatie door mkb

Ook in 2018 stelt het TKI Maritiem geld beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het innovatief maritiem midden en klein bedrijf. Het mkb kan 50% van de kosten van de makelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van 10.000 euro. Het doel is om mkb-ondernemers te begeleiden bij het innovatieproces, het opzetten van een business case voor het in de markt zetten van hun innovatie of te ondersteunen bij het in de markt zetten van hun innovatieve product of dienst. 
Vanaf nu is er budget[1] beschikbaar voor het inhuren van innovatiemakelaars door het maritiem mkb. De makelaars kunnen ondersteunen in zaken waar u als mkb-er hulp kunt gebruiken. De innovatiemakelaar kan op diverse manieren worden ingezet en kan juist dat kleine zetje extra geven waar u zelf niet aan hebt gedacht of waarvoor u niet de juiste expertise heeft. De makelaar kan u ondersteunen om bijvoorbeeld uw innovatie in de markt te zetten of samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen op te zetten of door het stroomlijnen van het innovatieproces.

Wat doet een innovatiemakelaar?

innovatie tki maritiemDe innovatiemakelaar is zowel interessant voor een startende mkb-er als voor een bedrijf dat al enige tijd bezig is. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden ter ondersteuning van:
1.       Vraagarticulatie. (Startende) mkb-ers kunnen de makelaar inhuren om ondersteuning te geven om de innovatie in de markt te helpen valoriseren door een heldere vraagarticulatie. Veel technische mkb-ers proberen via ‘technology push’ in de markt te komen waardoor proposities soms mislukken. Innovatiemakelaars kunnen helpen door de innovatie via ‘market pull’ benadering in de markt te zetten.
2.       Innovatieproces. Begeleiding van het innovatieproces vanaf idee tot aan customer development. De innovatiemakelaar is hierbij procesbewaker en helpt structuur aan te brengen in het proces van innovatie naar business.
3.       Netwerkfunctie en samenwerkingsverbanden. Sommige mkb-ers (omdat ze startend zijn of zich in een niche bevinden) hebben moeite om business uit hun innovatie te realiseren. Aansluiting vinden met grotere bedrijven is vaak noodzakelijk. Innovatiemakelaars bieden ondersteuning bij het vormen van consortia voor innovatiecreatie en -implementatie doordat ze snel in hun professioneel netwerk kunnen schakelen.
4.       Business Case. Inhuur van innovatiemakelaars met financiële expertise, gericht op het bieden van hulp bij het opzetten van investeringsvoorstellen voor de innovatie. Het doel moet zijn de financiering van een innovatie inzichtelijk en mogelijk ook voor elkaar te krijgen. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar moeten erop zijn gericht om te adviseren hoe er maximale waarde in de onderneming kan worden gecreëerd (bijv. een IP strategie), welke financiële risico’s en welke risico mitigerende maatregelen er nodig zijn om financiering rond te krijgen. Het betreft hier dus het uitwerken van een business case voor de verdere ontwikkeling van een innovatie.
De innovatiemakelaar kan niet worden ingezet voor het ondersteunen bij een aanvraag voor een andere subsidie. Ook het ontwikkelen en uitwerken van een tender of pakket van eisen behoort niet tot de werkzaamheden van de innovatiemakelaar.

Beoordeling

De mkb-er huurt de innovatiemakelaar zelf in. Het offertetraject is dan ook een taak van de mkb-er. Het TKI Maritiem zal, voor het verstrekken van de subsidie, de offerte beoordelen op de volgende zaken:

  • marktconformiteit,
  • aansluiting bij de hier boven genoemde zaken waarvoor een makelaar kan worden ingehuurd,
  • aansluiting op de innovatiethema’s van het TKI Maritiem (zie hieronder),
  • de innovatiemakelaar zelf zal beoordeeld worden volgens de criteria zoals vermeldt op deze pagina.

Koppeling thema’s innovatie TKI Maritiem

Het TKI Maritiem heeft in samenspraak met de sector een viertal thema’s gedefinieerd. Deze thema’s hebben betrekking op de innovatierichtingen binnen de sector en de door de overheid bepaalde maatschappelijke uitdagingen. De innovatie waarvoor de mkb-er een makelaar in wil huren, dient betrekking te hebben op een van de thema’s die gedefinieerd staan in de innovatieagenda van het TKI Maritiem: ‘Nederland: de Maritieme Wereldtop’. De innovatiethema’s zoals gedefinieerd in de innovatieagenda:
1. Winnen op zee 
2. Schone Schepen 
3. Slim en veilig varen 
4. Effectieve infrastructuur

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u een vergoeding voor de innovatiemakelaar aanvraagt en checken of er nog budget beschikbaar is? Kijk dan op de website van TKI Maritiem.
[1] Wanneer het budget uitgeput is, zal dat worden vermeld op de website van TKI Maritiem.
Bron: TKI Maritiem.