AanZet 2024

Survivaltips ondernemers transport & logistiek in de coronacrisis

Nieuwsblad Transport organiseerde vorige week een webinar met als titel ‘Vooruitzichten logistieke sector door coronavirus’. De logistieke ketens stokken wereldwijd en ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Omdat de sector vaak geen financiële reserves (kan) aanhouden, kan een terugval in orders of goederenstromen grote gevolgen hebben. Welke ‘survivaltips’ voor de coronacrisis hebben Patrick van Duijnhoven (ABN AMRO), Joost Mooijweer (Neele-Vat Logistics) en Pieter van Schaijk (evofenedex). Hou hou je de bedrijfsvoering en financiën gezond tijdens de pandemie?

Wilt u direct door naar de tips, scroll dan naar beneden!

Voorspellingen doen over de vooruitzichten voor de logistiek is niet mogelijk, menen de panelleden eensgezind. Ook niet met de vergaande maatregelen van de overheid om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Pieter van Schaik: “We hebben geen glazen bol.” Patrick van Duijnhoven voegt toe: “Je ziet uitersten; in het supermarktwezen krijgen ze het niet aangeleverd. En het vervoer van pharmaceuticals gaat door. Maar horeca, automotive, non-food en sierteelt liggen volledig op hun gat. We kunnen dus niet zeggen ‘over een paar maanden zijn we er uit’. Het wordt kijken in welke subsector de klant zit, waar deze sector mee zit en wat er specifiek voor de klant en zijn bedrijfsvoering speelt.”

“We mogen wel wat liever zijn voor onze chauffeurs”

Joost Mooijweer had vanuit de praktijk wel positief nieuws. Volgens hem trekken de volumes uit én naar China weer aan. En de warehouses zijn goed gevuld, die ziet hij voorlopig niet leeg raken. Voor de luchtvracht kan hij tot slot melden dat Neele-Vat nog marginaal plust. Toch heeft de logistiek dienstverlener ook fors ingegrepen. Zo is qua personeel de flexibele schil afgeschaald. En er is geschoven: “We hebben nu mensen van kantoor die dingen in de loods doen.” De sfeer is volgens hem goed en iedereen springt bij. “Ik ben buitengewoon trots op onze 900 collega’s, hoewel iedereen zich natuurlijk afvraagt hoe het zal zijn als dit tot december mocht duren.”

Ellende afgereageerd op chauffeurs

Eerder kwam al in het nieuws dat het voor de chauffeurs op de weg geen pretje is. Volgens Mooijweer worden ze als collectief matig behandeld. “Alle ellende die op ons afkomt lijkt te worden afgereageerd op die jongens. We mogen wel wat liever zijn voor onze chauffeurs.” Her en der worden wel maatregelen getroffen om ze veiliger te laten werken. Ze worden apart ontvangen in ruimtes waar mensen om de beurt de papieren overleggen en waar steeds vaker op contactloos wordt ingezet. “Je ziet dat veel ontvangers een policy ontwikkelen om mensen zo ver mogelijk uit elkaar te houden. En ik geloof echt dat dit een boost zal betekenen voor de digitale vrachtbrief”, voorspeelt Mooijweer.

Logistieke ketens ernstig verstoord

Ondanks de deels positieve berichten verwacht hij in alle modaliteiten krimp. In ocean freight zijn de volumes al gehalveerd zijn. En de situatie in het wegvervoer noemt hij zéér dynamisch. Er zijn tal van concrete verstoringen in de keten en Neele-Vat en evofenedex zien dat niet snel verbeteren. Grenzen zijn dicht en eenmaal de grens over, komt het voor dat de ontvanger er niet is.

“De coronacrisis legt de kwetsbaarheden in de ketens bloot, dat gaat leiden tot verschuivingen”

Bovendien verschillen de maatregelen tegen het coronavirus sterk per land: in Slovenië is geen transitvervoer, bij de Poolse grens moeten ellenlange formulieren worden ingevuld en in Kroatië moeten chauffeurs in quarantaine. Ook durft niet iedereen meer op alle landen te rijden. “We mogen naar Italië, maar als niemand daar naartoe wil rijden, dan heeft het nog geen zin.” Een groeiend probleem is ook dat vrachtwagens steeds vaker leeg terugrijden, omdat er geen retourladingen zijn. Mooijweer verwacht dat dat op de lange termijn invloed zal hebben op de prijzen.

Tekst loopt verder onder tweet

Green lanes

Dus ook al zijn transport en logistiek aangewezen als cruciale sectoren, de supply chain staat zwaar onder druk. Volgens Van Schaijk geldt dat voor de export op alle terreinen: “Dat heeft enerzijds te maken met het wegvallen van productielocaties, anderzijds met de problemen aan de grenzen.” Zijn vereniging evofenedex heeft daarom aangedrongen op het instellen van green lanes, grenscorridors waar goederenvervoerders met minimale vertraging gebruik van kunnen maken. Maandag werd bekend dat de Europese Commissie bij alle lidstaten aandringt op green lanes zodat het oponthoud bij intracommunautaire grenzen beperkt blijft tot maximaal 15 minuten.

Survivaltips tijdens de coronacrisis

Denk voor het gezond houden van uw bedrijf en cashflow aan:

 • Schakel met stakeholders (overheid, bank, aandeelhouders, verhuurder, klanten, leveranciers). Wat kun je voor elkaar betekenen? Maak op basis daarvan scenario’s en maak een gedegen planning voor de korte termijn.
 • Bespreek met je stakeholders ook de langere termijn. Patrick van Duijnhoven: “De coronacrisis legt de kwetsbaarheid in ketens bloot. Dat gaat leiden tot verschuivingen. Praat erover: In welke richting denken jullie en wat kan dat gaan betekenen voor de logistieke activiteiten die ik voor jullie verricht?”
 • Denk op de korte termijn aan een goede communicatie met je leveranciers, klanten en eigen mensen zodat de zaken zo efficiënt mogelijk door gaan.
 • Verken de situatie; je kan misschien de grens over, maar moet je daar misschien in quarantaine, of is er überhaupt iemand om je lading in ontvangst te nemen. evofenedex houdt de stand van zaken 24/7 bij.
 • Kijk of je investeringen kan uitstellen, maak even pas op de plaats.
 • Kijk welke overheidsmaatregelen er zijn: zoals uitstel van belasting betalen, regelingen UWV voor arbeidstijdverkorting.
 • Mocht er een acuut liquiditeitsprobleem zijn, omdat de uitvoering van de regelingen op zich laat wachten, ga in gesprek met de bank. Volgens ABN AMRO loopt er een aantal regelingen via banken. Zo is er het borgstellingskrediet voor bedrijven tot 250 fte, tot 50 miljoen omzet of balanstotaal van 43 miljoen. “Dat voorziet in een liquiditeit tot 1,5 miljoen. En voor bedrijven die daar boven zitten, is er de GO-regeling of garantie ondernemersfinanciering.” De banken hebben volgens hem volledige teams met mensen met verschillende expertises om zover mogelijk mee te denken met de ondernemers.
 • Praat ook met je relatiemanager over de maatregelen van de banken zelf: het versoepelen kredietvoorwaarden en aflossingsverplichtingen leningen en hypotheken (geldt een collectieve regeling voor het mkb-segment tot 2,5 miljoen euro, maar ook bedrijven met leningen boven de 2,5 miljoen, kunnen aankloppen bij de bank. Zij worden op maat begeleid).
 • Onderzoek of transport via andere modaliteiten zoals barge of rail een optie is om de goederen van A naar B te blijven vervoeren. Van Schaijk: “Wij zien dat het vervoer via het spoor nog aardig loopt, maar ook wij adviseren te kijken naar binnenvaart, spoor en zelfs short sea.”
 • Tip van een kijker: Laat nieuwe klanten meteen afrekenen. Ook zij kunnen in problemen komen, dus dan moet je maar zien of je nog betaald wordt.
 • Tip van een tweede kijker: Nu we massaal thuis werken verdient digitale veiligheid van de systemen aandacht. Hoed je voor hackers en andere cybercriminelen.
 • Roep mensen op met klachten om vooral thuis te werken om zo de werkvloer besmettingsvrij te houden.