nwo artificial intelligence

NWO: 25 miljoen euro voor onderzoek artificial intelligence in o.m. logistiek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stopt de komende tien jaar 25 miljoen euro in het programma ROBUST, waarmee onderzoek naar betrouwbare artificial intelligence (AI) in Nederland een flinke impuls krijgt. Met dit langetermijnprogramma kunnen onder meer 170 promovendi onderzoek doen, waarmee AI-talent in Nederland extra ruimte krijgt. Bron: NWO.nl. Het tienjarige onderzoeksprogramma ROBUST […]

Call TKI Dinalog voor artificial intelligence in de logistiek

De toepassing van ‘Artificial Intelligence in dynamische logistieke processen en supply chains’ en ‘Disruption management en resilience in de logistiek’ zijn de 2 onderwerpen van deze nieuwe TKI PPS toeslagcall. Deze call voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid […]

Experimenteer met data in de logistieke keten

Hema wil zijn supply chain optimaliseren door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en machine learning. Toepassing van deze technologieën helpt om de vraag beter te voorspellen, zodat optimale voorraad- en distributieplannen gemaakt kunnen worden. Hiervoor werkt de retailer samen met softwareleverancier JDA. Het belang van data voor een efficiënte en toekomstbestendige logistiek groeit. Om de juiste beslissingen […]