state region amsterdam

Topsector Logistiek biedt MKB financiële hulp

 

MKB-bedrijven die hun logistieke bedrijfsprocessen willen vernieuwen, maken kans op een financiële bijdrage. In totaal is er ruim 1 miljoen euro te verdelen.

 

MKB bedrijven kunnen zogenaamde MIT-kennisvouchers ontvangen. Hiermee kunnen ze een kennisinstelling inschakelen die hen helpt bij de logistieke verbeterslag. Om in aanmerking te komen moeten mkb bedrijven een aanvraag indienen. Dinalog en Syntens begeleiden de aanvragen. Totaal wordt er een budget verdeeld van 1.220.500 euro. De call loopt van 25 september tot en met 3 oktober.

 

Hoe werkt het?

Een MKB-ondernemer formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De mkb-ondernemer benadert een kennisinstelling die antwoord op deze vraag kan verzorgen. Met de kennisvoucher kan de mkb­ondernemer 50 procent van de rekening van de kennisinstelling voldoen. De maximale waarde van een voucher is 3.750 euro. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de overheid.

 

Haalbaarheidsstudie

De MIT vouchers kunnen voor diverse projecten worden aangevraagd: Als het wordt gebruikt voor een haalbaarheidsstudie bedraagt de subsidie maximaal 50.000 euro per haalbaarheidsstudie en 50 procent van de subsidiabele kosten. Alleen de kosten van MKB-ondernemers zijn subsidiabel.

 

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten (maximaal 150.000 euro) per innovatieproject en maximaal 75.000 euro per deelnemer.

 

Overige spelregels

De gedetacheerde werknemers werken in een nieuwe functie en mogen geen andere werknemers vervangen bij de mkb-ondernemer. Voor de uitleenperiode moeten zij minimaal 2 jaar in dienst zijn bij de detacherende onderzoeksorganisatie of de grote onderneming. De MKB-ondernemer moet de gedetacheerde werknemers inzetten voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie.

Hooggekwalificeerd personeel zijn universitair geschoolde onderzoekers, ingenieurs, ontwerpers en marketingmanagers met een tertiaire opleiding en ten minstens 5 jaar relevante beroepservaring.

 

Budgetverdeling

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 

Meer informatie: Dinalog: dhr. H. van den Hoff, 076-5315305, vandenhoff@dinalog.nl

 

Geef een reactie