natuurvergunning schiphol

Voorstel verkeersverdelingsregel naar Brussel

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft half juli de concept-verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport aangemeld in Brussel. De verkeersverdelingsregel is onderdeel van de aanpak waarmee het kabinet ruimte creëert op Schiphol. Het doel is de economisch belangrijke positie van de nationale luchthaven Schiphol met wereldwijde verbindingen te behouden en te versterken. Lelystad Airport zal als overloopluchthaven alleen vluchten van Schiphol kunnen overnemen. Verkeer dat nu niet op Schiphol vliegt, kan dus niet op de luchthaven terecht.   

In de concept-verkeersverdelingsregel staat dat vluchten naar bestemmingen met gemiddeld minder dan 10 procent transferpassagiers in aanmerking komen voor verplaatsing naar Lelystad Airport.

Stapsgewijs vluchten naar Lelystad Aiport

Lelystad Airport zal stapsgewijs vluchten gaan overnemen: tot de herindeling van het luchtruim in 2023 gaat het om maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen; daarna kan Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol maximaal 45.000 vliegbewegingen overnemen. Het gaat daarbij om kleinere vliegtuigen, zogeheten narrow body’s, zoals de Boeing 737 en Airbus A320.

Brussel

De concept-verkeersverdelingsregel is tot stand gekomen na consultatie van onder andere betrokken partijen uit de luchtvaartsector. De Europese Commissie zal de regel toetsen aan de vereisten uit de Europese luchtvaartverordening nr. 1008/2008. In deze verordening zijn de Europese uitgangspunten voor de exploitatie van luchtdiensten vastgelegd. De verkeersverdelingsregel mag bijvoorbeeld niet discriminerend zijn.

Planning

Voor het notificatieproces staat 6 maanden. Na de notificatie in Brussel volgt de praktische uitwerking en wordt het pakket aan de Tweede Kamer aangeboden.