schiphol januari

Vracht Schiphol in januari fors lager vergeleken met 2018

Het aantal vrachtbewegingen is in januari gedaald met -17,3% ten opzichte van januari 2018. Opnieuw ging er in het ruim bij passagiersvluchten meer vracht mee +6,2%, waardoor de totale afname in vrachtvolume op -9,1% is uitgekomen. Dat blijkt uit de jongste verkeers- en vervoerscijfers van Amsterdam Airport Schiphol. 

schiphol januariIn januari van dit jaar reisden er 5,0 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een toename van +1,7% ten opzichte van januari 2018. Het aantal reizigers die op Schiphol vertrokken of aankwamen nam toe met +2,9%, het aantal reizigers met een overstap bleef vrijwel constant met een toename van +0,1%. Er kwamen gemiddeld grotere toestellen naar Schiphol (+2,1% meer stoelen) met een iets lagere bezettingsgraad (-0,3%). Het aantal vliegbewegingen bleef vrijwel constant (+0,2%) in vergelijking met januari vorig jaar.

Klik hier voor het totale overzicht van de verkeer- en vervoercijfers van januari 2019.

Jaarcijfers 2018 Amsterdam Airport Schiphol 

Royal Schiphol Group publiceerde half februari ook de jaarcijfers voor 2018. Daaruit blijkt dat het vrachtvolume in totaal met 2,5% is gedaald op jaarbasis ten opzichte van 2017.