cbs luchtvracht

Zienswijze freighters op Luchtvaartnota 2020-2050: Ruimte voor luchtvracht

Een toekomstgerichte, duurzame en krachtige luchtvrachtoperatie is belangrijk voor Nederland. Volgens evofenedex, Air Cargo Netherlands en TLN/Fenex vraagt dit om een stevige verankering van vracht in het luchtvaartbeleid, waardoor nieuwe investeringen worden aangetrokken en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Met ‘Ruimte voor Luchtvracht’ kan Nederland haar positie verder versterken in de productie, distributie en logistiek voor belangrijke sectoren als bijvoorbeeld Pharma, High Tech en sierteelt. De organisaties vinden het daarom noodzakelijk dat er een uitvoeringsagenda met heldere acties aan de Luchtvaartnota van het kabinet wordt toegevoegd.

Dit schrijven de drie organisaties in hun gezamenlijk ingediende zienswijze op de Ontwerp Luchtvaartnota 2020 – 2050. Om deze ‘Ruimte voor Luchtvracht’ te bereiken en te verankeren stellen de organisaties voor om een uitvoeringsagenda met heldere acties aan de nota toe te voegen. Aan de hand van 9 actiepunten wordt ingezet op borging van vrachtvluchten zowel op Europees als nationaal niveau, de verduurzaming van de vrachtoperatie, samenwerking tussen Schiphol en Maastricht Aachen Airport en de bijdrage van luchtvracht in geluidshinderreductie voor omwonenden. Deze punten zorgen niet alleen voor het behoud van vrachtvluchten, maar ook voor versterking van de gehele luchtvrachtoperatie in Nederland waardoor exportkansen worden ondersteund, werkgelegenheid wordt gecreëerd en het vestigingsklimaat aantrekkelijk wordt gehouden.

Ruimte voor luchtvracht

De belangrijkste oproep van evofenedex, ACN en TLN/Fenex is dat er voldoende ruimte voor vrachtvliegtuigen moet komen. Ongeveer 25 procent van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart is gerelateerd aan luchtvracht. De slotschaarste leidde de afgelopen jaren tot het noodgedwongen vertrek van vrachtmaatschappijen en hoogwaardige logistieke activiteiten naar het buitenland. Bovendien remt de onzekerheid over de beschikbaarheid van slots op Schiphol voor luchtvracht de investeringsbereidheid van bedrijven in duurzaamheid en innovatie.

De coronacrisis heeft eens te meer het belang laten zien van voldoende ruimte voor vrachtvluchten om urgente en medische goederen te verzenden. Ook bij het aanjagen van economisch herstel, is luchtvracht een belangrijk instrument. Dit alles vraagt om bescherming en aanvullend specifiek beleid voor luchtvracht nu en in de toekomst.

Volledige zienswijze freighters op Luchtvaartnota

Lees hier de volledige zienswijze van de freighters op de Luchtvaartnota.