foto bij concurrentieregels haven

Havenondernemers willen heldere concurrentieregels

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), ondernemersorganisatie ORAM en Havenbedrijf Amsterdam hebben half december samen met het havenbedrijfsleven gesproken over concurrentieregels. Uit onderzoek dat de Vrije Universiteit in 2016 heeft gehouden onder commercieel managers van havenbedrijven in de regio Rotterdam, blijkt dat de kennis en de naleving van concurrentieregels binnen de havenwereld beter kan.
Volgens Chris Fonteijn, voorzitter ACM, kreeg de toezichthouder de afgelopen jaren meer en meer signalen uit de haven- en transportwereld die wezen op overtredingen van de concurrentieregels. Sinds 2016 richt de ACM zich in het bijzonder op havenbedrijven. Havens zijn logistieke ketens waarbij de verwevenheid tussen bedrijven groot kan zijn. Kartelvorming is schadelijk. Voor de concurrentiepositie van de Amsterdamse haven, voor bedrijven en voor consumenten. Hij gaf aan dat samenwerking essentieel is, maar ook proportioneel dient te zijn. Fonteijn: “Onze deur staat open. Als u en uw juristen niet uit een belangrijk concurrentievraagstuk komen, stellen wij het op prijs dat u naar ons toe komt. Wij geven dan guidance.”

Kennisniveau concurrentieregels haven vergroten

Naast het opsporen van kartels, zet de ACM zich in om het kennisniveau te vergroten. In september 2017 heeft de ACM havenbedrijven in Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied aangeschreven om hen te informeren over de regels. Naar aanleiding van deze brief hebben ACM, ORAM en Havenbedrijf Amsterdam het initiatief genomen voor een seminar. Hiermee onderschrijven zij het belang van eerlijke concurrentieverhoudingen. Eerlijke concurrentie leidt tot sectoren die bloeien. Daar profiteren bedrijven en consumenten van.

“Havenondernemers stellen guidance bij grijze gebieden op prijs”

Kees Noorman van ondernemersvereniging ORAM:  “Ondernemers willen duidelijkheid, zekerheid. Ontbreekt die dan wordt er niet meer geïnvesteerd. Het is niet altijd zwart-wit. Veel is al duidelijk, maar er bestaat ook een groot grijs gebied waar niet duidelijk is of iets wel of niet volgens de regels mag. Er met elkaar over praten, helpt duidelijkheid te krijgen.”
Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam, gaf aan dat de economie verandert van een lineaire naar een circulaire economie en dat samenwerking daarbij inherent is. Immers het afval van de één is de grondstof voor de ander. Hij vroeg de ACM om guidance te geven, door bijvoorbeeld een toetsing vooraf en was blij met de handreiking die daarop van de ACM volgde.

Bijeenkomsten in 2018

Havenbedrijf Amsterdam en ORAM zullen dan ook komend jaar een aantal bijeenkomsten organiseren rondom concurrentieregels. Zij onderschrijven het belang van kennis en naleving.
Een hulpmiddel voor bedrijven over mededingingsregels kan de karteltest zijn van de ACM. Voor meer informatie over naleving van de concurrentieregels klik hier.
Bron: Portofamsterdam.nl