eerste sluisdeur IJmuiden

Vertraging nieuwe zeesluis: 3 vragen aan Rijkswaterstaat

Wat betekent de vertraging van de nieuwe zeesluis voor de Noordersluis en welke functie krijgt de Noordersluis als de grote zeesluis eenmaal open is? We vragen het programmamanager Bas Post en omgevingsmanager Saskia Flesch van Rijkswaterstaat.

Hoe kan de Noordersluis langer functioneel in bedrijf blijven nu de nieuwe zeesluis vertraging oploopt?

Bas Post: ‘Het belangrijkste is dat de sluis de komende jaren een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid blijft houden. Dit om de scheepvaart op dezelfde manier vlot en veilig van en naar het Noordzeekanaal te kunnen laten varen. Dat betekent dat we vanzelfsprekend het reguliere onderhoud, zoals standaard onderhouds- en controlebeurten, gewoon voortzetten. Ook vervangen we onderdelen waar dat nodig is. Vergelijk het met een auto: die moet ook periodiek gecheckt en onderhouden worden en op zijn tijd nieuwe onderdelen krijgen. Bij een sluis is dat niet anders.’

Wat gaat er met de Noordersluis gebeuren als de nieuwe zeesluis open is?

Bas Post: ‘Een sluis dient verschillende doelen: transport, waterkering, oeververbinding en waterveiligheid. De Noordersluis moet na oplevering van de nieuwe zeesluis sowieso de functie van waterkering en oeververbinding blijven houden, maar welke andere functies zou de sluis nog kunnen vervullen? Daar zijn we de afgelopen periode naar op zoek gegaan en daar gaan we de komende tijd mee verder.’

Saskia Flesch: ‘We kijken ook naar wat de sluis op langere termijn in en voor de omgeving kan betekenen. We hebben met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland de afspraak dat uiterlijk een jaar voor openstelling van de nieuwe sluis de visie op de toekomst van de Noordersluis bekend wordt gemaakt.’

Waarom is het belangrijk de kansen voor de toekomst van de Noordersluis te verkennen?

Bas Post: ‘De Noordersluis ligt er nu al bijna 100 jaar. Het is goed om ons af te vragen hoe we de sluis na opening van de nieuwe zeesluis zo kunnen inzetten dat die van maatschappelijke waarde blijft en aansluit op de huidige ontwikkelingen in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan energietransitie, klimaatverandering, bereikbaarheid en sociaal-economische aspecten. Misschien kan hij iets betekenen op het gebied van energie of duurzaamheid? Wellicht kunnen we iets met thermische energie uit oppervlaktewater of getijdenenergie. Het zijn maar een paar ideeën.’

Saskia Flesch: ‘In de komende periode gaan we contact zoeken met belanghebbenden en innovatieve partijen. Daarbij laten we de omgeving meedenken en meedoen. Het gaat erom dat we denken in kansen die bijvoorbeeld een thema als klimaatverandering biedt. We kijken naar oplossingen in de volle breedte, dus dat kan op het gebied van energie zijn, maar ook recreatie, scheepvaart of ecologische verbinding, of een combinatie hiervan. We staan open voor kansen in de volle breedte. Alle kansrijke ideeën worden meegenomen in een plan voor de toekomst van de Noordersluis. Tot de openstelling van de nieuwe zeesluis blijft de Noordersluis zijn huidige functie vervullen. Daarna ligt er wellicht een nieuwe toekomst in het verschiet. Hier werken we de komende periode samen met de betrokkenen naar toe.’

Bron: portofamsterdam.nl.
Foto: Rijkswaterstaat.