blog ben radstaak

Ben Radstaak: innovatie en compliance…doen!

De daling van het aantal vrachtvluchten op Schiphol in de eerste helft van dit jaar met 9,4% vertaalde zich niet in een evenredige reductie van het afgewikkelde vrachtvolume op de luchthaven (-2,6%), schreef Nieuwsblad Transport eerder deze week. De conclusie ligt voor de hand: de beladingsgraad van freighters en bellies moet beter zijn geweest.

De sterk gegroeide vraag naar luchtvrachtvervoer zit daar natuurlijk achter, maar de echte uitdaging is hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat alle vrachtruimte altijd optimaal benut wordt. Gezien de fluctuaties in de vraag en de grote verscheidenheid aan zendingen met of zonder bijzondere eisen, zijn zorgvuldige planning en goede informatie essentieel voor een efficiënte keten.

Sinds de totstandkoming van ACN in 2003 was verbetering van de informatie de rode draad om te komen tot zo goed mogelijk geïntegreerde processen en daarmee versterking van onze concurrentiepositie. Nu Maarten van As mijn rol als managing director van ACN heeft overgenomen, krijg ik daar als director Innovation & Compliance nog meer tijd voor.

Vernieuwing en braafheid – om het met een kleine knipoog in het Nederlands te zeggen – worden steeds belangrijker door de snelle ontwikkeling van landen in Azië, de groei van de wereldhandel, en terreurdreiging, de geopolitieke situatie en de opkomst van e-commerce maken deze zaken alleen maar belangrijker.

Onze concurrentiepositie ten opzichte van andere luchthavens in Europa (en omgeving) staat onder druk. We moeten dus volop blijven inzetten op onze ambitie om de best geïntegreerde luchtvrachtcommunity van Europa te zijn. Hoewel ACN juist daarvoor opgericht is, is het binnen een vereniging niet altijd gemakkelijk om iedereen min of meer tegelijkertijd mee te krijgen in nieuwe manieren van werken.

Soms geven nieuwe douaneprocedures een zetje in de goede richting, bijvoorbeeld bij de start van DGVS en nu bij de omzetting naar PGTS. In het Smart Cargo Mainport Programma geven innovatieve koplopers de juiste richting aan. In beide gevallen is eerdere beschikbaarheid en beter gebruik van informatie de sleutel tot een efficiënter proces en grotere toegevoegde waarde voor onze klanten en economie.

Daaraan blijf ik nog graag een aantal jaren bijdragen…

Bron: ACN.nl.