pgts

ACN en Cargonaut implementeren papierloos trackingsysteem PGTS

ACN en Cargonaut sluiten in de komende maanden de eerste vijftig luchtvrachtbedrijven op Schiphol aan op het door hen ontwikkelde Paperless Goods Tracking System (PGTS). PGTS maakt het mogelijk om goederen zonder douaneprocedures (vervoersaangiften en/of T1- documenten) tussen de deelnemende bedrijven te verplaatsen. Voor de pioniers worden in de maand september vier kleinschalige gebruikerssessies georganiseerd. Na 1 oktober kunnen meer bedrijven zich bij het digitale systeem voor het volgen van goederen aansluiten, ook bedrijven met een RTO-vergunning elders in Nederland. 

Sinds 2005 gebruiken ruim 50 luchtvrachtbedrijven op Schiphol het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS). Tot 1 mei 2016 was dit in het kader van de ‘virtuele’ Vrije Zone (Type II). Die vergunning is met de komst van het Douanewetboek van de Unie (DWU) vervallen. Nu vervoeren de deelnemers hun douanegoederen onder RTO-status (Ruimte voor Tijdelijke Opslag) maar daar was het oude systeem niet voor ontworpen. Daarom hebben ACN en Cargonaut een beter systeem met bijbehorende spelregels ontwikkeld. Het nieuwe systeem heeft de naam ‘Paperless Goods Tracking System’ (PGTS) gekregen.

Nieuw is dat het systeem niet beperkt is tot de eerste- en tweedelinie-loodsen op en rond Schiphol, maar – na 1 oktober – ook mogelijk wordt voor bedrijven met een RTO-vergunning elders in Nederland. Maastricht Airport doet sinds april al mee.

Protocol ondertekenen en IT-systeem aanpassen

Evenals het DGVS biedt het PGTS voordelen bij de overdracht van douanegoederen mits de bedrijven zich houden aan de spelregels die met het systeem samenhangen. Deze werkafspraken staan in een protocol dat in overleg met de gebruikerswerkgroepen is opgesteld. Binnenkort is de definitieve tekst klaar en kunnen de deelnemers het protocol ondertekenen. Daarnaast moeten zij samen met hun softwareleverancier hun IT-systeem aanpassen en de ketentest met Cargonaut succesvol afronden.

Gebruikerssessies

Om een goede ketenbrede werking van PGTS te waarborgen, organiseren ACN en Cargonaut begin september een viertal gebruikerssessies waarin o.a. de omgang met het systeem en de vooraanmelding aan de orde komen. We doen dit in kleinere groepen, zodat iedereen de ruimte krijgt voor het stellen van vragen.

Meer weten?

Wij wensen alle huidige deelnemers veel succes met de omzetting van DGVS naar PGTS en zijn graag bereid om nieuwe deelnemers nader te informeren over toetreding tot dit unieke samenwerkingsverband. Meer informatie en hulp kunt u vragen via Cargonaut of ACN.