inschrijving flevokust haven

Onderzoek Flevokust Haven onder te brengen bij Havenbedrijf

Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland onderzoeken samen de mogelijkheid om Flevokust Haven onder te brengen bij een havenbedrijf.

Hiervoor hebben ze afgelopen maandag, 16 juli, een bestuursovereenkomst met elkaar gesloten. Beide partijen zien kansen voor het verder ontwikkelen en verzilveren van de economische kansen voor de gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. De gesloten overeenkomst heeft als doel om gezamenlijk te verkennen hoe dit organisatorisch vormgegeven kan worden.

In Nederland worden de havenontwikkelingen veelal ondergebracht bij een havenbedrijf. Een havenbedrijf heeft de expertise en positie in de markt om de economische en maatschappelijke potentie van de haven maximaal te ontwikkelen. De kansen voor Flevokust Haven, zowel voor het buitendijkse haventerrein als het binnendijkse industrieterrein, zijn groot.

Het hele gebied kan worden ingericht, hierdoor zijn er uitstekende mogelijkheden voor bundeling van bedrijven en activiteiten. Welke bedrijven versterken elkaar, hebben profijt van elkaar, de haven en de havenlogistiek. Dit vraagt om een strategische en slagvaardige organisatie op havengebied om de ambitie van Flevokust Haven waar te maken.

Op basis van de opbrengsten van het onderzoek nemen zowel de gemeenteraad als de Provinciale Staten in het vierde kwartaal van 2018 een besluit over het wel dan niet op te richten of aan te stellen havenbedrijf voor Flevokust Haven.