Programma Noord west Connect

Programma Noord West Connect gaat tweede jaar in

Vorig najaar ging in de provincies Noord-Holland en Flevoland het programma Noord West Connect van start. Doel is de bereikbaarheid verbeteren en CO2-uitstoot verlagen door het aantal wegkilometers te verminderen en goederen vaker te vervoeren via spoor en water. Het middel: het bundelen van ladingen waardoor nieuwe verbindingen kunnen worden opgezet. Al snel werden veelbelovende resultaten geboekt. Noord West Connect gaat daarom ook in 2019-2020 door.

De winst van Noord West Connect zit hem in concrete nieuwe projecten en in het opdoen van kennis en ervaringen, aldus programmanager Sjoerd Sjoerdsma. Nog geen jaar geleden legde hij uit dat samenwerking tussen partijen die elkaar niet snel zouden opzoeken, tot verrassend nieuwe verbindingen voor vervoersstromen kan leiden. Partij A. die net dat beetje lading heeft voor partij B. om een extra trein op een vaste verbinding te laten rijden of zelfs een nieuw traject te openen.

“Noord West Connect ook voor kleinere bedrijven”

De partners die Sjoerdsma sindsdien heeft ondersteund en geadviseerd, reageerden wisselend. Hij kijkt daar zelf niet van op. “Het is ingewikkeld, het bundelen van ladingen en het koppelen van partijen. Het heeft een aantal initiatiefnemers positief verrast. Die zeggen per saldo ‘Dit gaat resultaat opleveren en we kunnen hier veel van leren’. Eén initiatiefnemer concludeerde dat de winst voor het milieu en de bereikbaarheid te klein was om er én geld én uren in te steken. Maar die heeft wel interesse om betrokken te blijven.”

noord west connect tweeAdvies en ondersteuning

Concrete stappen zijn ook gezet. Sjoerdsma had als adviseur een bescheiden bijdrage in de opstartfase van de Noordwest Central Corridor op de binnenvaartroute Amsterdam-Utrecht-Rotterdam. De route is overigens onlangs nog uitgebreid met de terminals Flevokust, Harlingen en Hasselt. “Er waren vragen hoe de samenwerking juridisch kon worden vormgegeven, hoe en welke afspraken ze konden maken. Daarnaast hebben we ondersteund in de promotie.” Ook is Noord West Connect betrokken bij een groep ondernemers die een treinverbinding wil opzetten tussen Amsterdam-Duisburg-China. Sjoerdsma adviseert onder meer over de communicatie en promotie.

Een volle trein heen, een volle terug

Voor andere bedrijven onderzoekt de programmanager de mogelijkheden voor het bundelen van ladingen en vervoer per trein. Dat begon met een bedrijf dat jaarlijks ruim 3000 ladingen verstuurt naar 60 locaties. “Dat klinkt veel, maar dat is een trein per week. We kijken nu of bundeling met vrachtwagenritten van andere bedrijven mogelijk is. Samen kunnen de ondernemers mogelijk slimmer inkopen, de betaalbaarheid beïnvloeden en een en ander efficiënter organiseren. In dit geval zijn de afstanden groot. De oplossing ligt vermoedelijk op het spoor of in de short sea, al dan niet via bestaande verbindingen. Ik praat met iedereen die wil en interesse heeft, en probeer de dienstverleners erbij te betrekken. Dat doe ik samen met Lean and Green Europa, want die trein gaat de ene kant op, maar we willen hem ook vol retour hebben.”

Instrumentarium voor samenwerking

Ook al werkt het niet voor iedereen, de partners van het programma Noord West Connect (zie kader) zien na het eerste jaar voldoende potentieel om door te gaan. Ook voor kleinere bedrijven, denkt Sjoerdsma. Volgens hem heeft een aantal grotere bedrijven zelf al succesvol goederen van de weg overgeheveld naar de binnenvaart, zoals TMA, CTU, CTVrede en Tata Steel. Hij noemt ze de heroes die de faciliteiten hebben gecreëerd waar anderen nu gebruik van kunnen maken. “Er zijn stappen gezet, er zijn partijen aangehaakt en er zijn methodes ontwikkeld voor samenwerking en het benaderen van partijen. Bovendien is er een instrumentarium voor de samenwerking (voor het maken van juridische en andere afspraken). We gaan door om ervoor te zorgen dat een bredere doelgroep die methodes oppakt en er zijn voordeel mee kan doen.”

[/vc_column_text]

Programmapartners Noord West Connect

Sjoerd Sjoerdsma werkt als regionale programmamanager Noord West Connect nauw samen met de programmapartners. Dat zijn: Tafel Ruimte & Infra van de Amsterdam Logistics Board, Provincie Flevoland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, Port of Amsterdam, Connekt (Topsector Logistiek) en Hogeschool van Amsterdam. De laatste is penvoerder en de thuisbasis voor Sjoerdsma.

De partners bundelen hun kennis en ervaring en initiëren acties en programma’s voor onder meer het anders organiseren van transport van goederen. Een van de initiatieven is het programma Noord West Connect. Hierin worden de ervaringen van het landelijke actieprogramma Lean & Green Off- Road worden benut en toegepast.[/vc_column][/vc_row]