datadelen metropool

Amsterdam Logistics Board gaat voor schoon, slim, samen!

De Amsterdam Logistics Board (ALB) heeft op 5 juni de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports vastgesteld. Met de visie neemt de ALB een voorschot op de logistieke sector van de toekomst in de Metropoolregio Amsterdam (MRA): logistiek en goederenvervoer die slim en schoon zijn en tegelijkertijd de concurrentiepositie van de regio versterken. Vernieuwing als geheel (de regio), maar ook individueel (de deelnemende organisaties). De focus ligt daarbij op de vitale logistieke knooppunten in de MRA, de Ports: Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam (Seaport) en Greenport Aalsmeer.

De Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports schetst een logistieke sector in 2050 die concurrerend en vernieuwend is en aansluit bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De uitvoeringsagenda biedt handvatten om concrete stappen te zetten.

In de coronacrisis blijkt opnieuw dat de logistieke sector ‘de bloedsomloop’ is van onze samenleving. Wij geven in de Metropoolregio Amsterdam vanaf 2020 een boost aan een concurrerende, slimme en schone logistieke sector in 2050

Inmiddels zijn twee initiatieven opgezet voor een betere bereikbaarheid en doorstroming, optimalisatie van logistieke ketens en CO2-reductie: Connected Transport Corridor Amsterdam Westkant (slimme logistiek door wegbeheerders en transporteurs aan elkaar te koppelen door middel van data) en Noord West Connect (modal shift: goederenvervoer van weg naar water of spoor). Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zowel binnen als buiten de regio staan hierin centraal. In 2020 wordt de agenda verder uitgewerkt en worden de ambities van schoon, slim en samen gekoppeld aan concrete doelstellingen.

Amsterdam Logistics Programma

De ALB en een programmateam vormen samen het Amsterdam Logistics Programma (ALP). Binnen het ALP werken bedrijven, publieke organisaties en onderzoeksinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen waar het nodig is. Dit zijn Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam, Royal FloraHolland/ Greenport Aalsmeer, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, SADC en Hogeschool van Amsterdam. Samen staan we sterker en wordt overlap bij vernieuwing voorkomen. Het programmateam bewaakt realisatie van de uitvoeringsagenda waarin initiatieven zoveel mogelijk marktgericht worden opgepakt.

Logistiek: onmisbaar, een sector vol kansen en uitdagingen

De coronacrisis onderstreept dat de logistieke sector cruciaal is voor onze economie en samenleving. De logistiek houdt goederen-, grondstoffen- en afvalstromen op gang. De sector biedt bovendien werk aan honderdduizenden mensen en biedt volop kansen voor de energietransitie, digitalisering en de overgang naar de circulaire economie. Maar de sector staat ook voor de nodige uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, ruimte en verduurzaming. De ALB biedt met de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports een kader om samen op de korte en lange termijn kansen te benutten en uitdagingen op te pakken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Visie en Uitvoeringsagenda logistiek MRA-Ports, neem dan via e-mail contact op met Frans van der Beek of met een van onderstaande organisaties.

amsterdam logistics board